Phytophthora: mengen en afwisselen voor het beste resultaat

Gewasbescherming
1132x637_bnl_aardappelplant.jpg

Onderzoek
In 2023 heeft Syngenta 33 proeven opgezet voor de bestrijding van aardappelziekte in de BeNeLux, wat ongetwijfeld een record is voor de industrie. Deze proeven vonden plaats onder verschillende omstandigheden, waaronder de aanwezigheid/afwezigheid van resistenties, ziektedruk, variëteiten, en klimaat.

Mengen
Een van de belangrijkste doelstellingen van de proeven in 2023 was het vergelijken van de effectiviteit van enkelvoudige actieve stoffen met combinaties, oftewel het mengen van producten met verschillende werkingsmechanismen. De resultaten tonen aan dat in alle gevallen het combineren (mixen) van werkzame stoffen beter is dan het gebruik van enkelvoudige werkzame stoffen. Het toevoegen van een partner aan mandipropamid verhoogt aanzienlijk de effectiviteit van de behandelingen, ongeacht de situatie (met of zonder resistentie). De combinaties van mandipropamid met fluazinam (het Vamos Pergovi pack) of propamocarb (het Pergovi pro pack) lieten een uitstekende werking zien.

packs

Afwisselen 
Het combineren van producten met verschillende werkingsmechanismen heeft, zoals eerder besproken, een aanzienlijk verbeterde werking laten zien. Echter, dit resultaat kan verder worden verbeterd door deze combinaties af te wisselen en niet meer in blokken te spuiten. Dit wordt geïllustreerd in de grafiek onderaan deze pagina, met de afwisselingsstrategie. Naast een nog betere bestrijding van Phytophthora en daarmee een effectiever resistentiemanagement, heeft het afwisselen nog een ander groot voordeel. De meeste middelen tegen Phytophthora mogen worden ingezet in een interval van 7 dagen. Onder hoge druk en gunstige omstandigheden is dit interval te lang, zeker met de agressieve stammen die momenteel aanwezig zijn. Door af te wisselen is het mogelijk om met kortere intervallen te spuiten, wat de effectiviteit verder kan verhogen.

Samengevat
Het geheel van alle door Syngenta uitgevoerde proeven in 2023 om Phytophthora te bestrijden kan als volgt worden samengevat:

  • Het mengen van producten (werkzame stoffen met een verschillend werkingsmechanisme) is beter dan het inzetten van solo producten.
  • Afwisselen in plaats van in blokken spuiten leidt tot een beter resultaat en maakt het spuitinterval flexibel, zodat kan worden ingespeeld op de omstandigheden.
  • Het toepassen van zowel mengen als afwisselen resulteert in de best mogelijke bestrijding van Phytophthora, en voorkomt enerzijds de selectie van stammen en de ontwikkeling van resistenties, en anderzijds teleurstellende effectiviteit tegen de nieuwe, zeer agressieve stammen.
proeven_2023.jpg