Ridomil Gold, de oplossing voor Pythium en Phytophthora

Gewasbescherming
Ridomil Gold

Momenteel komen er steeds meer geluiden uit de praktijk dat er problemen optreden met Phytophthora en/of Pythium. Beide schimmels behoren tot de groep van de Oömyceten en over het algemeen is deze groep schimmels lastig te bestrijden.

Een besmetting met Phytophthora kan razendsnel om zich heen grijpen en bij een aangetaste plant worden uiteindelijk de vaatbundels aangetast en de sapstroom onderbroken. Dit resulteert snel tot verkleuring en verwelking van bladeren, waardoor de plant uiteindelijk afsterft. De wortels vertonen over het algemeen een bruine rotting of de vaatbundels in de stengels kleuren bruin en slippen dicht. De plant blijft zichtbaar achter in groei ten opzichte van de rest van het gewas. Er wordt ook weleens gesproken over wortelrot, voet- of stengelbasisrot. Ook bij Pythium worden de wortels geïnfecteerd en tast Pythium uiteindelijk de vaatbundels aan. De sapstroom stokt, waardoor de plant slap gaat hangen. Pythium is een typische zwakte parasiet. Planten onder stress zijn dus meer gevoelig voor infectie. Infectie vindt gemakkelijker plaats op beschadigd plantweefsel, maar is ook zeker mogelijk op gezond plantmateriaal. Hieronder een foto van een Pythium aantasting in Poinsettia.

Pythium in Poinsettia

In beide gevallen is het dus van groot belang dat er snel gehandeld wordt om verdere verspreiding te voorkomen. Ridomil Gold kan hier de helpende hand bieden. Ridomil Gold bevat de werkzame stof metalaxyl-M en wordt snel opgenomen door de plant en voornamelijk met de sapstroom naar boven en in mindere mate naar beneden getransporteerd. Voor een optimale werking tegen Pythium en Phytophthora moet Ridomil Gold zoveel mogelijk op de plaats van aantasting terecht komen. Dus probeer Ridomil Gold zo dicht mogelijk bij de wortels te brengen.

Advies

In een vroeg stadium van de aantasting is een bestrijding van Pythium en Phytophthora met Ridomil Gold goed mogelijk. Maar wees wel realistisch, is de aantasting al in een vergevorderd stadium, dan kan Ridomil Gold ook geen redding meer brengen. Daarom is het belangrijk om de bestrijding in een vroeg stadium en bij voorkeur preventief uit te voeren. Verdeel het product zo egaal mogelijk door de bodem, zodat het product wordt opgenomen door de wortels en er een optimale opname in de plant kan plaatsvinden.

Belangrijke informatie rondom de toelating van Ridomil Gold

Syngenta heeft het Ctgb verzocht om de toelating van Ridomil Gold per 24 maart 2023 in te trekken. De reden dat Ridomil Gold wordt ingetrokken is vanwege een onacceptabele co-formulant in de formulering.

Het Ctgb heeft de door ons aangevraagde respijttermijnen toegekend:
Aflevertermijn            tot 24 juni 2023
Opgebruiktermijn       tot 24 maart 2024

Dit betekent dat Ridomil Gold nog tijdens het gehele seizoen in 2023 gebruikt kan worden. 

Daarnaast loopt er momenteel een aanvraag voor toelating van een nieuwe formulering die deze co-formulant niet bevat. De huidige verwachting is dat deze nieuwe formulering zal worden toegelaten binnen de bovengenoemde respijttermijnen. Echter, het wettelijk gebruiksvoorschift van de nieuwe formulering zal beperkt zijn tot de bedekte, niet-grondgebonden teelten.

Voor verdere vragen kunt u terecht bij onze Crop Advisors Caroline van den Hoek of Maurice Kok.

Expert Center NL Banner