Schuimparty met Santox zorgt voor hoge opbrengst van lelies

Gewasbescherming
lelie

Door de uitbreiding van het etiket van Santox konden we in 2023 het middel testen binnen het laatste jaar van het project Bolbehandeling lelie dat vanuit Stichting ROL werd geïnitieerd. 

Het totale onderzoek staat beschreven in het gewasverslag van 2023. Hierin staan ook de resultaten beschreven met o.a. 50% en 25% dosering. Vanwege verhoogde kans op resistentie en mindere werking zijn we hier geen voorstander van. 

De partijen zijn voor de behandeling besmet met fusarium bollen. Het standaard referentie object bestond uit een dompeling met 1,5% Securo®* + 1% Pitcher®* + 0,2% Rudis®*.

Daarnaast is dit object vergeleken met flowschuimen in 1,5% Securo + 1% Pitcher + 0,2% Rudis en flowschuimen in 1,5% Securo + 0,25% Santox + 0,2% Rudis.

Relatieve opbrengst

Als we eerst kijken naar de opbrengt dan zien we dat er geen verschil zit in de relatieve opbrengst tussen de behandelingen bij de cultivar Starfighter. Bij de cultivar Dynamix valt op dat er geen verschil zit in het dompelen of schuimen met het standaard schema, maar dat het object met flowschuimen in 1,5% Securo + 0,25% Santox + 0,2% Rudis zelfs 66% meer opbrengst heeft (223 om 289%).

Percentage Fusarium

In de bovenstaande grafiek staat het percentage fusarium weergegeven. In Starfighter kon deze zeer goed onder controle worden houden, maar in Dynamix was de druk zo hoog dat alle behandelingen onvoldoende resultaat gaven. De combinatie van de hoogste opbrengst en het relatief lagere percentage fusarium resulteerde wel in veruit het grootste aantal gezonde bollen in het schuimobject met o.a. Santox.

Conclusie 
De eerste resultaten met flowschuimen met Santox i.c.m. Rudis & Securo zien er goed uit. In Starfighter zijn de resultaten vergelijkbaar met de standaard en in Dynamix heeft deze een significant hogere opbrengst en het hoogste aantal gezonde bollen. 

Advies
In veel bolgewassen heeft het schuimen zich al bewezen en wordt het al veel toegepast. Het schuimen in lelies heeft potentie. Infomeer bij uw adviseur voor meer ervaring en de mogelijkheden hierin. 
Klik hier voor meer informatie over Santox.

*Securo® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agricultural Solutions. *Pitcher® is een geregisteerd handelsmerk van ADAMA. *Rudis® is een geregistreerd handelsmerk van Bayer Crop Science. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig en lees voor het gebruik het etiket.
 

Expert Center NL Banner