Spuittechniek in tulp, mogelijkheden richting +95% driftreductie klasse

Gewasbescherming
Spuitmachine

Momenteel geldt vanuit wetgeving een minimale driftklasse van 75%. Dit wordt vanaf 2030 95%. Daarnaast zien we steeds meer producten die met een driftreductieklasse van 95% of hoger gespoten moeten worden. Maar hoe zit het dan met de werking van de middelen?

Vorig jaar hebben we in de tulpen gekeken naar verschillende systemen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij Vertify 2 blokken tulpen neergelegd met hierin 3 cultivars. Deze werden wekelijks gespoten door een teler. Het ene blok met een Hardi Twinforce met luchtondersteuning en een Airmix 04 dop. Deze behaalt een driftreductieklasse van 99%. Het andere blok werd gespoten zonder luchtondersteuning en met de Agrotop TDXL05 die 95% driftreductieklasse behaalt.

Bedekking
Door de bedekking op het blad te bepalen is er gespoten met fluoriserende vloeistof. Hierbij is gekeken naar het spuiten op watergevoelig papier dat op de grond lag en ook naar de spuitvloeistof op het blad. Dit kan met behulp van foto’s onder blacklight mooi worden weergegeven.

Verschillen op watergevoelig papier
Verschilllen op blad

Wat je duidelijk kunt zien is dat de Airmix met luchtondersteuning een fijnere en betere bedekking geeft dan de TDXL 05 dop. Bij de TDXL 05 dop zag je een veel grover spuitbeeld. Dit hoeft voor middelen die zich verdelen in het blad niet slechter te zijn, maar voor contactmiddelen is het wel van belang dat het blad goed bedekt wordt.

In de grafiek hieronder is het gemiddelde percentage bedekking van drie cultivars weergegeven. 

Bedekking 3 verschillende cultivars

De verschillen lijken niet erg groot. Wat vooral opvalt is dat je met luchtondersteuning i.c.m. de Airmix wat beter in staat bent om de achterkant van het blad te bedekken en dat tevens de bedekking op het onderste blad hoger is dan met de TDXL.    

Naast het bepalen van de bedekking is er ook gekeken naar residu op het blad. Hierin zagen we gemiddeld genomen wat hogere hoeveelheid actieve stof bij de veldjes die gespoten waren met de TDXL dop. Dit zien we wel meer terug in proeven. Als je met grovere druppels spuit heeft het middel wat meer tijd om opgenomen te worden, aangezien kleinere druppeltjes sneller verdampen.

De proef was gespoten met een relatief simpel fungicide schema met Solofol en Collis voor de bloei, Folicur rond de bloei en Palladium na de bloei. Voor de bespuitingen werd gekeken naar de weersomstandigheden en gebruik gemaakt van een waarschuwingssysteem. 

Op het veld zagen we in de proef bijna geen Botrytis aantasting en zagen we geen verschil in effectiviteit en in opbrengst. Ook is gekeken naar het percentage virus, maar aangezien we te maken hadden met een extreem zonnig seizoen zorgde dit i.c.m. te lange intervallen voor de insecticiden toepassingen voor beide systemen voor onvoldoende werking. 

Verlaagde spuitboom met Squall injectie techniek
JUB Holland in Noordwijkerhout is een van de eerste bollentelers met Squall injectie techniek op hun spuit. Deze aanvullende techniek is inmiddels goedgekeurd door TCT voor bepaalde doppen waarmee je met een conventionele spuit en voor de spuit met verlaagde boom een driftreductieklasse hoger uit kunt komen. Mogelijk dat TCT dit jaar nog meer doppen goed gaat keuren waarmee we dan boven de 95% driftreductie klasse uit kunnen komen met de verlaagde boom. Vanuit de eerste proefresultaten met Squall injectie zagen we een verbetering van de bedekking.

Dit seizoen gaan we beide spuittechniekproeven in tulp weer herhalen.
 

Expert Center NL Banner