Taegro draagt effectief bij aan groene strategieën tegen schimmels

Gewasbescherming
Komkommerproef WHC

Het biofungicide Taegro levert een relevante bijdrage aan de aanpak van schimmels in diverse teelten. Caroline van den Hoek ziet dat de interesse in deze oplossingsrichting groeit. “Maar het vraagt een andere benadering van de teler; vooruit denken en een optimale spuittechniek zijn belangrijk voor een effectieve toepassing.”

“Ik word best vaak gebeld door tuinders die informatie willen over dit soort oplossingen”, opent Caroline van den Hoek van Syngenta het gesprek. “Ik merk dat de wil er is om schimmels meer biologisch aan te pakken en dit soort toepassingen neemt dan ook langzaam toe. Het past bij de trend van minder chemie. Maar het is tegelijkertijd ook een complexe puzzel. Want groene producten bieden op dit moment nog niet altijd voldoende bescherming bij hoge ziektedruk. Tuinders zijn samen met hun adviseurs op zoek naar nieuwe strategieën waarin groene middelen de basis zijn en chemie alleen nog wordt ingezet om te corrigeren. En ons bacteriepreparaat Taegro is voor meerdere schimmels goed inzetbaar in dergelijke puzzels.”

Boven- en ondergronds

Syngenta heeft zelf goede resultaten geboekt in proeven met verschillende gewas-ziekte combinaties. “Tegen meeldauw in komkommer en paprika boeken we mooie resultaten met schema’s met Taegro”, vertelt van den Hoek. “Als je op tijd begint en op de juiste momenten terugkomt, kun je het gewas met Taegro heel lang schoon houden. Bestrijdingsresultaten tot 80-90% zijn haalbaar. Wordt de druk te hoog, dan grijp je een keer in met chemie om de meeldauw druk weer naar beneden te brengen. Ook in aardbei hebben we succes tegen echte meeldauw en botrytis. En in een aantal sierteeltgewassen, denk aan (pot)rozen en gerbera, wordt de meeldauw zelfs nog beter bestreden dan in de komkommer.” Een deel van het succes van de Taegro is de aanbevolen toevoeging van de uitvloeier Elasto G5. “Dat geeft een betere verdeling van de bacteriën op het blad en ook een betere bevochtiging waardoor de bacteriën blijven vermenigvuldigen.”

Syngenta doet zelf voornamelijk onderzoek naar  strategieën voor bovengrondse aanpak van schimmels. ”Marktpartijen doen inmiddels ook experimenten met bodemtoepassingen”, weet van den Hoek. “Er wordt dan gekeken naar de aanpak van schimmels als pythium en fusarium. Ik weet dat er, weliswaar nu nog kleinschalig, experimenten lopen in komkommer, paprika en tomaat. De bacterie in Taegro komt oorspronkelijk uit de bodem, dus het is niet meer dan logisch dat hij daar goed kan gedijen.”

Stoelendans

Telers die met Taegro aan de slag willen zullen, meer nog dan met gangbare chemie, vooruit moeten denken, stelt de Syngenta teeltadviseur. “De werking van Taegro is voor een belangrijk deel te danken aan de bezetting van het blad met de bacteriën. Het is net een stoelendans; waar de bacteriën zitten, is geen plek meer voor een schimmel. Vroege preventieve inzet van de Taegro is dus cruciaal. Ook de spuittechniek moet picobello zijn, want die bepaalt hoe gelijkmatig de bacteriën over het blad worden verdeeld.” Ook de technische eigenschappen van het biofungicide dragen bij aan de grote slagingskans van een schema met Taegro. Zo bevat Taegro levende bacteriën en dankzij de innovatieve formulering is de startpopulatie 10 keer groter dan bij vergelijkbare preparaten. Het product is makkelijk oplosbaar en goed mengbaar, zelfs met koper en spuitzwavel. “Taegro en Elasto G5 zijn beide SKAL-gecertificeerd en dus sectorbreed toepasbaar”, voegt van den Hoek daar nog aan toe. “En dat je het 12 keer per teelt mag toepassen, is ook gunstig; je hebt als teler prima mogelijkheden om de populatie in stand te houden.” 

Van den Hoek is realistisch genoeg om van producten als Taegro niet direct een revolutie te verwachten. “Het zal meer een geleidelijke evolutie zijn. Veel telers zijn zoekende naar groene oplossingen die passen bij hun bedrijf. Maar het leeft zeker.”

KADER: De werking van Taegro

De werking van Taegro rust op drie pijlers. De belangrijkste is concurrentie om plaats en voedsel op het blad. Waar de Taegro-bacteriën zitten, is geen plek voor schimmel. Zie ook het kopje ‘Stoelendans’. Daarnaast produceren de bacteriën afbraakproducten die een antischimmel werking hebben. Het derde effect van Taegro is dat het de eigen afweer van de plant stimuleert. De plant denkt dat hij wordt aangevallen en schakelt z’n eigen afweermechanisme in.