Terugblik op de Syngenta Technical Days

Gewasbescherming
Syngenta Technical Days

Van 19 t/m 30 juni vonden de Syngenta Technical Days bij het World Horti Center in Naaldwijk en bij Delphy in Hazerswoude-Dorp plaats. De Syngenta Technical Days staan in het teken van het laten zien van onze diverse proeven in de glastuinbouw en boomkwekerij voor internationale en Nederlandse klanten.

Proeven in chrysant en gerbera
Tijdens de Syngenta Technical Days in het World Horti Center zijn diverse glastuinbouw proeven uitgezet. Zo was er een proef voor rupsbestrijding in chrysanten om de snelle en goede werking van o.a. Proclaim op rupsen te laten zien. Maar ook een aantal geïntegreerde strategieën kwamen goed naar voren. Daarnaast lieten we diverse gewasstrategieën voor het bestrijden van trips in chrysanten zien. Een andere proef was een proef met groene middelen ter bestrijding van echte meeldauw, in gerbera. Ook het belang van het gebruik van hulpstoffen kwam in meerdere proeven duidelijk naar voren.

Technical Days

Rupsen en onkruid bestrijden in de boomkwekerij
Bij Delphy in Hazerswoude-Dorp stonden de proeven rondom de boomkwekerij centraal. Hier hebben wij, zoals wij dat noemen, een kijkje in de keuken gegeven. We deelden onze Syngenta strategie voor de toekomst: waar zijn wij mee bezig en welke producten kunnen onze klanten verwachten in de nabije toekomst? Denk vooral aan producten in de onkruidbestrijding, maar ook de bestrijding van o.a. Phytophthora, rupsen en de taxuskever.

Technical Days 2

Het uitwisselen van kennis, ideeën en ervaringen staat centraal bij de Syngenta Technical Days. Naast het laten zien van de proeven, was het ook waardevol om in gesprek te gaan met onze klanten. Uit de gesprekken die we voerden kwam goede feedback over wat nu speelt in de markt bij diverse gewassen en waar de behoeftes liggen voor gewasbescherming. Aan de hand van de enthousiaste verhalen uit de praktijk, inhoudelijke discussies en nieuwe inzichten gaan de Syngenta experts aan de slag met het (door)ontwikkelen van onze producten.  

Wij waarderen het enorm dat we tijdens deze dagen de mogelijkheid hebben tot het uitwisselen van ideeën met onze partners, want alleen kunnen we het niet, we moeten het samen doen. Uit de reacties van bezoekers blijkt dat de Syngenta Technical Days zeker voor herhaling vatbaar zijn. Van de variatie van proeven tot het enthousiasme om met ons mee te denken. Zo werken we samen aan duurzaam telen voor de toekomst!

Updates op het Expert Center
Het Expert Center staat vol met informatie, updates en tips van onze Crop Advisors. Zodra wij alle informatie en resultaten van de proeven hebben verzameld, delen wij hierover onze bevindingen en inzichten op het Expert Center.

 

Expert Center NL Banner