Trips, een klein beestje geeft grote zorgen

Gewasbescherming
1132x637 Chrysant

Op veel bedrijven is trips de afgelopen maanden een serieus punt van zorg geweest. Er is veel biologie in de vorm van roofmijten uitgezet, maar trips heeft op de nodige locaties toch een voorsprong weten te behouden. Nu we richting de langere dagen gaan en de temperatuur in de kas toeneemt, is het van groot belang om de trips ontwikkeling tijdig te stoppen of af te remmen, zodat je niet het hele jaar blijft vechten tegen trips.

Maar wat kan je doen als je al geïnvesteerd hebt in de nodige biologie en al een biologisch evenwicht aan het opbouwen bent? Ons advies tegen deze uitdaging is Mainspring! Mainspring bevat de werkzame stof cyantraniliprole en werkt vooral door middel van opname en heeft een beperkte contactwerking. De actieve stof wordt vlot opgenomen in de waslaag. Omdat trips een oppervlakkige schraper is, is ons advies om bij Mainspring naast de lokfructose geen andere hulpstof toe te voegen. Zou je namelijk een opname verbeteraar toevoegen, waardoor de werkzame stof dieper in de plant terecht komt, zou deze moeilijker bereikbaar worden voor een insect als trips. Door het toevoegen van de lokfructose gaat de trips actiever van het blad schrapen waardoor in korte tijd meer werkzame stof wordt opgenomen wat resulteert in een hoger dodingspercentage. Om deze reden dient altijd lokfructose toegevoegd te worden aan Mainspring als het gaat om tripsbestrijding.

Een aantal jaar geleden hebben we een proef uitgevoerd in potchrysanten , waarin een forse tripsaantasting aanwezig was op het moment van starten van de proef. De proef is uitgevoerd door Botany. Er zijn 2 toepassingen met een week interval gedaan.

Bestrijding van Trips in potchrysant

Zoals in de grafiek te zien is, geeft Mainspring in combinatie met lokfructose het beste bestrijdingsresultaat op trips. 14 dagen na de tweede toepassing (14 DAT-2) wordt zelfs 90% bestrijding gerealiseerd.

Advies
Pas Mainspring met lokfructose toe met een interval van 7 dagen tussen de 2 bespuitingen (maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus / blok, 60 dagen tussen 2 blokken). Zorg bij de toepassing voor een goede bedekking van het gewas. De juiste spuittechniek is hierbij van groot belang. Mainspring is een zacht middel en heeft voor de bestrijding van tripsen naast de lokfructose geen andere hulpstof nodig.
Wissel na 2 bespuitingen af met middelen uit een andere chemische groep voor een goed resistentiemanagement.

Expert Center NL Banner