Valse meeldauw blijft een zorg

Gewasbescherming
Hebe

Nu de herfst er straks aankomt, neemt de kans op een regenachtige periode en wisselend weer alleen maar toe. Met dit weertype is de basis voor een aantasting van valse meeldauw snel gelegd. Valse meeldauw gedijt namelijk goed onder vochtige omstandigheden. Dat kan door regenachtig weer komen, maar ook door grote temperatuurverschillen kan het gewas in de nacht of ochtend nat slaan. Met korter wordende dagen neemt ook de kans op een infectie door een langere bladnatperiode alleen maar toe.

Valse meeldauw is niet een standaard schimmel, maar behoort tot de groep van de Oömyceten en dit zijn de zogenaamde waterschimmels. Oömyceten zijn erg vochtminnend en kunnen de gehele plant, dus bladeren, stengels en wortels, snel infecteren.

Het aantal middelen dat sterk tegen deze groep schimmels werkt is niet heel groot. Tijdig inzetten van een gewasbeschermingsmiddel is noodzakelijk, ook al lijkt er nog niet veel aantasting in het gewas aanwezig te zijn. Sinds twee jaar heeft Syngenta Pergado V voor de sierteelt en boomkwekerij geregistreerd voor zowel de bedekte als onbedekte teelt. Afgelopen jaren heeft Pergado V zich voor zowel valse meeldauw als Phytophthora bewezen als een welkome aanvulling op het beperkte middelenpakket. Pergado V bevat de werkzame stof mandipropamid en heeft een uitstekende werking op de oömyceten valse meeldauw en Phythophthora, mits tijdig ingezet. Zit er al een zware aantasting in het gewas dan gaat Pergado V het ook niet even zo maar oplossen.

Omdat het middelenpakket tegen o.a. valse meeldauw beperkt is en tegen valse meeldauw relatief snel mindergevoeligheid of resistentie kan optreden, is afwisselen van middelen erg belangrijk om resistentie te voorkomen.

Vanuit de boomkwekerij hebben we al veel ervaring opgedaan met Pergado V. Zo hebben we o.a. vorig jaar een proef op valse meeldauw in Hebe bij Delphy opgezet waarin naast Pergado V ook Ortiva (azoxystrobine) is meegenomen. In deze proef zijn twee toepassingen uitgevoerd, namelijk op 20 augustus en 3 september.

Valse meeldauw in Hebe
Onbehandeld vs Pergado V

Conclusie
Zowel Pergado V als Ortiva weten beide goed de valse meeldauw te onderdrukken. Ook hebben beide een lange duurwerking. Op 20 dagen na de tweede toepassing (20DA-B) zie je zowel bij Pergado V als Ortiva respectievelijk 14% en 7% aantasting t.o.v. 65% aantasting bij onbehandeld. Zelfs na 49 dagen zie je nog steeds een goede onderdrukkende werking.

Advies
Start zo preventief mogelijk met Pergado V in een dosering van 0,6 L per hectare. Voeg een hulpstof zoals Assist M36 toe voor een verbeterde opname in het blad en voor een langere duurwerking. Wissel voldoende af met middelen uit andere groepen, zoals bijvoorbeeld met Ortiva, om resistentie te voorkomen. 

Voor een volledig overzicht van de middelen en hun chemische groepen, bezoek ons Expert Center. Lees goed de etiketten, aangezien elk middel haar eigen toepassingsvoorwaarden heeft.

 

Expert Center NL Banner