Valse meeldauw een “nieuw” aandachtspunt onder glas

Gewasbescherming
valse meeldauw pioenroos

Valse meeldauw is niet nieuw onder glas, maar is jarenlang niet echt aan de orde geweest in de meeste sierteelten. Nu dat er afgelopen maanden over het algemeen minder gestookt is en meer vocht in de kassen aanwezig is, komen we steeds meer problemen met valse meeldauw tegen.

Valse meeldauw behoort tot de groep van de oömyceten, waar ook Pythium en Phytophthora toe behoren. Dit is een groep van ziekten die over het algemeen zeer resistentiegevoelig is en waarbij een goede aanpak van groot belang is. De sporen van valse meeldauw kiemen namelijk bij vrij beschikbaar water bij temperaturen van 2° tot 26°C en met een optimum rond 15°C. Bij de optimum temperatuur is een bladnatperiode van 2 uur al voldoende voor een infectie, bij lagere en hogere temperaturen is een langere bladnatperiode nodig, bijvoorbeeld bij 10°C en 8 uur bladnat.  

Symptomen van valse meeldauw
De eerste symptomen van valse meeldauw zijn meestal te zien op de bladeren, maar soms ook op stengels of vruchten. De vlekken op het blad worden begrensd door de nerven en zijn bij aanvang eerst geel en kleuren later bruin. De ziekteverwekker neemt voedingsstoffen op uit de plant en groeit gestaag in het blad verder. Op een bepaald moment verschijnt aan de onderzijde van het blad pluis, dit is sporulatie die uit de huidmondjes komt. Als de aantasting in mate toeneemt, kan de hele plant afsterven. 

Preventieve aanpak
Sinds september 2021 heeft Syngenta het product Pergado V op de markt voor de sierteelt. Pergado V bevat de werkzame stof mandipropamid en is sterk op valse meeldauw en Phytophthora. Het product heeft zich ondertussen goed bewezen in de boomkwekerij waar valse meeldauw vaker voorkomt. Het is belangrijk om Pergado V in een vroeg stadium van de aantasting in te zetten, zo preventief mogelijk, in een dosering van 0,6 L per hectare.  

Naast Pergado V heeft Syngenta ook Inssimo en Ortiva als oplossingen tegen valse meeldauw. Inssimo activeert het natuurlijke afweermechanisme van de plant en helpt zo de aantasting buiten te houden. Ortiva daarentegen heeft net als Pergado V een goede werking op valse meeldauw.  De adviesdosering van Ortiva is 80 ml per 100 L water met een maximale dosering van 0,96 L per hectare.

Bewijs uit de praktijk
Afgelopen jaar hebben we een proef uitgevoerd in het gewas Hebe waarin de sterke werking van beide producten goed naar voren komt. In de proef heeft een natuurlijke infectie plaatsgevonden en zijn er 2 toepassingen uitgevoerd (20 aug en 3 sept).

Valse meeldauw

Zoals in de grafiek te zien is, was er een behoorlijk zware aantasting van valse meeldauw aanwezig. Zowel de behandelingen met Pergado V als Ortiva houden de valse meeldauwaantasting op een laag niveau tot wel 20 dagen (20 DA-B) na de laatste toepassing.  

Advies
Ons advies voor valse meeldauw is om zo vroeg mogelijk Pergado V in te zetten. Herhaal de toepassing na 7 dagen (voor de bedekte teelten). Voeg eventueel een hulpstof zoals Assist M36 toe voor nog een betere opname van de werkzame stof en een langere duurwerking. Wissel tijdig af met middelen in een andere chemische groep, bijvoorbeeld met Ortiva, in verband met resistentiemanagement.

Expert Center, nieuw look, nog meer kennis 
Wil je meer informatie over valse meeldauw? Kijk dan eens op ons Expert Center. Dit is hét kennisplatform voor professionals in de sierteelt. Je vindt er informatie die kan helpen om je teelt te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van de juiste spuittechniek, informatie over resistentiemanagement en over de inzet van hulpstoffen. Onlangs hebben we de ‘look’ van het Expert Center vernieuwd. Het platform is nu nog kleurrijker en er is nieuwe content toegevoegd. Ook plaatsen we regelmatig nieuwe video’s en blogs op het Expert Center die ingaan op actualtiteiten in de diverse sierteeltgewassen. En beluister ook eens de podcasts van onze Crop Advisors, ze geven handige tips en advies over de juiste inzet van middelen. Kortom, neem snel een kijkje en vergroot je sierteelt kennis!

 

Expert Center