Scannen op rotsen

Syngenta en duurzaamheid
1132x637_bnl_scan_vorst.jpg

Het najaar in 2023 was uitdagend nat, landbouwers hadden te maken met verzadigde gronden. De koude start van januari was een welkome kans voor landbouwers om hun wintertarwe te zaaien. De vorst biedt de perfecte kans om de bodemstructuur te laten herstellen en is ook het ideale moment om een grondige bodemanalyse uit te voeren met de INTERRA® Scan, een innovatieve technologie die sinds augustus 2023 beschikbaar is in de Benelux.

De INTERRA Scan levert een gedetailleerde kaart van de bodemkwaliteit. Deze plaats specifieke metingen, die voorheen enkel door laboratoria met grondmonsters werden uitgevoerd, kunnen nu snel en efficiënt in het veld worden gerealiseerd.

Aron Bom, een INTERRA Scan specialist, merkt op dat ondanks de moeilijkheden die het najaar van 2023 met zich meebracht, zoals overmatige neerslag en een late oogst, de Soil Optix scan technologie van INTERRA bewezen heeft onder zware omstandigheden te kunnen functioneren. Het kan zelfs bodemscans uitvoeren in bevroren toestand, wat uniek is in de markt.

Ook INTERRA Scan operator Jarin Straver is enthousiast: "Het scannen van bevroren velden verloopt beter dan verwacht. Door de harde ondergrond kunnen we veel mensen blij maken met de scan. Helaas is het verkrijgen van grondmonsters voor kalibratie nu lastig, het lijkt wel alsof we scannen op rotsen."

Door nu te scannen, kunnen boeren de verzamelde data benutten voor het komende groeiseizoen. INTERRA Scan helpt bij de voorbereidingen voor het seizoen van 2024, door akkerbouwers te ondersteunen met het maken van taakkaarten voor variabele planting en bemesting. 

"Het is cruciaal om vroeg te beginnen met het gebruik van de data, eventuele opstartproblemen kunnen zo tijdig worden verholpen. Op deze manier begint het seizoen zorgeloos en efficiënt," aldus Aron.

Ook in de loop van 2024 bestaat de mogelijkheid om een bodemscan uit te laten voeren. Aanmelden is eenvoudig via het bestelformulier.  Een medewerker van Syngenta zal vervolgens contact opnemen voor de verdere afhandeling.

Belangrijkste Voordelen van INTERRA Scan voor je bedrijf:
Accurate Bodemanalyse: Verkrijg een nauwkeurige kaart van uw bodemgesteldheid zonder de noodzaak voor tijdrovende laboratoriumanalyses.
Verbeterde Bodemstructuur: Maak gebruik van de winterperiode om uw bodemstructuur te versterken en voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Data gedreven Besluitvorming: Gebruik de verzamelde data om taakkaarten te maken voor een efficiëntere planting en bemesting.
Weerbestendige Technologie: Profiteer van een bodemscan technologie die zelfs in vorstcondities betrouwbare resultaten levert.

Klik hier voor meer informatie.