Meer dan alleen een zwavelmeststof!

Zaaizaadbehandeling
Jonge maïsplantjes

In 2023 is op grote schaal het product Kuanavo® getest in maïs in samenwerking met Agrifirm. Met een vliegensvlugge start van de maïsplant hadden vogels het nakijken. Tijdens het begin van het seizoen viel het op dat er diverse percelen waren die een betere en snellere beginontwikkeling vertoonden. Hierdoor is de kritische fase rondom vogelvraat sneller voorbij waardoor de kans op vogelvraat aanzienlijk wordt verkleind. 

Waarom Kuanavo?

Kuanavo bevat microbieel zwavel welke in tegenstelling tot andere zwavelverbindingen in water oplosbare zwavel en is daarmee voor de plant heel gemakkelijk beschikbaar. En verdeelt zich gemakkelijk door de plant. Tevens zorgt het product voor een betere wortelontwikkeling en meer bladmassa.

Is zwavel zo belangrijk dan?

De zwavelbehoefte van snijmaïs is ongeveer 20 kg S/ha. Zwavel is een belangrijke bouwsteen bij de vorming van aminozuren en eiwitten. En helpt bovendien bij de vorming van Chlorofyl. Bevordert de N-binding en verhoogt de opname van NPK-voedingsstoffen. Kortom, een heel belangrijk voedingselement voor maïs. Met Kuanavo is zwavel voor het jonge plantje direct beschikbaar. 

Zie het resultaat!

Door Kuanavo te combineren met Force® 20CS kan de maïsplant zich ongestoord ontwikkelen. Bijgaande foto toont het verschil in ontwikkeling tussen een standaardbehandeling en een Kuanavo + Force 20CS behandeling.  In de tabel kunt u het gemiddeld verschil in aantal planten zien per 5 meter (3x5mtr) over 6 proeven zien. 

                            Standaard                                         Kuanavo + Force 20CS

Verschil in groei en wortelgesteldheid met Kuanavo

 

Grafiek proefresultaat ontwikkeling maïs met Kuanavo

 

Kuanavo meer dan alleen maar een zwavelmeststof

Met Kuanavo zorg je ervoor dat de maïsplant voorzien wordt, in een cruciaal stadium, van ontwikkeling van het essentiële element zwavel. Hierdoor ontwikkelt de plant zich niet alleen sneller maar houdt je ook nog meer planten per strekkende meter over. 

Kortom, het is meer dan alleen een meststof! én bovendien is dit middel milieuvriendelijk. 

Wil je meer weten over Kuanavo klik hier

Wil je meer weten over zaaizaadbehandeling klik hier