Aphanomyces cochlioodes

Deze bodemschimmel veroorzaakt Kiemplantenwegval, wortelschurft en wortelrot in suikerbieten. De zogenaamde afdraaiers zorgen voor de plantewegval. Dit kan doorgan tot in het 12-blad stadium. Door een sterke insnoering tussen de bietenkop en het bietenlichaam breekt deze af. In een later stadium kenmerkt de ziekte zich door schurft op de wortel. Dit zal ervoor zorgen dat er vervormingen ontstaan.

Levenscyclus

De waterminnende bodemschimmel Aphanomyces cochlioides behoort tot de klasse van de oömyceten. De oösporen van A. cochlioides kunnen lang in de bodem en in gewasresten overleven. Bij hoge bodemvochtigheid en hoge bodemtemperaturen (10-30°C) kiemen de oösporen en infecteren direct de plant of vormen een sporangium van waaruit zwemsporen (zoösporen) naar de plant zwemmen. Alle stadia van de suikerbiet kunnen worden aangetast, maar de kiemplanten zijn vatbaarder dan oudere planten. Ook een lage pH, nauwe gewasrotatie en een slechte bodemstructuur bevorderen de ziekte.

Het aantastingsbeeld op de wortel van de oudere plant is vrij divers. De aantasting kan oppervlakkig schurftig zijn, maar er worden ook vervormingen waargenomen vanwege het verschil in groeisnelheid tussen oppervlakkig aangetast en gezond weefsel. De oppervlakkige aantasting kan overgaan in sponsachtige bruin-zwarte verrotting van het weefsel. Het wortelrot trekt de wortel van buiten naar binnen in. Soms kan ook de wortel van de oudere plant sterk zijn ingesnoerd.

Waardplanten

Aphanomyces cochlioides komt heel algemeen voor met name op zand-, dal- en zavelgronden. Suikerbiet, voederbiet, rode biet, spinazie, chenopodium- en amaranthussoorten zijn de belangrijkste waardplanten voor A. cochlioides. De vermeerdering vindt plaats door middel van oösporen en zoösporen. De oösporen kunnen lange tijd in de bodem en in aangetaste plantenresten overleven.

Teeltmaatregelen

  • Vroeg zaaien
  • Gewas rotatie
  • Goede afwatering
  • Voldoende hoge pH