Oranje tarwegalmug

Sitodiplosis mosellana

Oranje tarwegalmug

Kenmerken

Het volwassen insect is een oranje vlieg van 1,5 –2,5 mm groot met lange fijne poten.De larve is een oranjekleurige made van 2,5 mm.

Levenscyclus

De larven overwinteren in een cocon in de grond. Bij gunstige weersomstandigheden worden de larven weer actief en gaan ze migreren naar de oppervlakte om daar te verpoppen. De ontpopping naar volwassen insect gebeurt in juni-juli. Overdag verblijven de volwassen insecten in het gebladerte. Het wijfje leeft slechts enkele dagen. Bij kalm weer zijn de wijfjes ‘s avonds zeer actief. Elk wijfje kan tot veertig eitjes leggen in de bloeisels van de tarwe. De larven verschijnen 5 tot 10 dagen na de eileg. Deze jonge larven voeden zich gedurende 3 tot 4 weken ten koste van het zich ontwikkelende graan. Bij voldoende vochtige omstandigheden migreren de larven dan terug naar de bodem om te overwinteren in een cocon. Soms kan de cocon gedurende verschillende jaren in rusttoestand blijven.

Schade

Bij belangrijke aantasting kan er opbrengstdaling optreden. De aangetaste korrels zijn immers kleiner en vervormd wat naast de opbrengstvermindering ook resulteert in een slechtere kiem- en bakkwaliteit. De schade vindt veelal plaats als: - volwassen insecten aanwezig zijn op het moment dat de tarwe gevoelig is, d.w.z. tussen begin en einde bloei; - de klimatologische omstandigheden gunstig zijn: temperatuur >15 °C, goede luchtvochtigheid en geen wind en regen bij valavond.