“Orondis® Plus Amistar® verdient een plek in uienschema"

Hilgard Waalkens was testgebruiker van het nieuwe Syngenta uienfungicide Orondis® Plus Amistar®. Hij vergeleek een Orondis-schema met zijn eigen aanpak met veel mancozeb-bevattende middelen. De conclusie: “Beide schema’s waren even effectief.”

Zaaiuien hebben een belangrijke positie in het bouwplan van akkerbouwer Hilgard Waalkens. Onder de rook van Lelystad teelt hij jaarlijks zo’n 12 ha. rode uien die hij opslaat in zijn gekoelde kistenbewaring. Waalkens hanteert voor de schimmelbestrijding al jaren een schema waarin een hoofdrol is weggelegd voor mancozeb. Ook dit jaar bestonden 7 van de 8 bespuitingen uit mancozeb of mancozeb-bevattende middelen. Bij drie van die 7 bespuitingen zat er ook een curatief middel in de tank. Bij de timing van zijn bespuitingen maakt de uienteler gebruik van een beslissing ondersteunend systeem (BOS).

Naar verwachting verdwijnt mancozeb per teeltjaar 2021 van het toneel. Waalkens is niet het type om daar vroegtijdig wakker van te liggen maar hij realiseert zich dat de schimmelbestrijding in uien er niet makkelijker van zal worden. “We zullen andere strategieën moeten bedenken. En nieuwe middelen zullen zich moeten bewijzen.”

Preventieve combinatie

Op verzoek van Syngenta crop advisor Steven Dorrestijn voerde Waalkens dit jaar op 2,5 ha een afwijkend spuitschema uit. Na 2 bespuitingen met mancozeb schakelde hij over op een schema met het nieuwe fungicide Orondis® Plus Amistar®. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het hier om een combipak van twee middelen. Orondis® Plus bevat de nieuwe werkzame stof oxathiapiprolin. De tweede component is het welbekende Amistar®. Deze combinatie van werkzame stoffen is preventief zeer sterk op valse meeldauw en bladvlekkenziekte; ook papiervlekkenziekte en stemphylium worden aangepakt. De verpakkingen zijn afgestemd op de adviesdosering van 0,2 l/ha Orondis Plus en 1 l/ha Amistar. “Het middel is vloeibaar en dat werkt plezierig”, zegt Waalkens.

“De toepasbaarheid is uitstekend.”

Orondis® Plus Amistar® mag 3 keer per seizoen worden toegepast met een interval van 21 dagen. Het middel komt het best tot zijn recht bij een vroege preventieve inzet. Waalkens spoot het middel twee keer (bespuiting 3 en 6); de overige bespuitingen (4,5,7 en 8) werden uitgevoerd met een ander niet mancozeb-bevattend preventief fungicide. De spuittijdstippen van beide schema’s waren gelijk.

Prima afwisselpartner

Na afloop van het spuitseizoen hebben Waalkens en Dorrestijn beide perceelsgedeelten samen geïnspecteerd. “Er was geen verschil te zien”, vertelt de uienteler. “De schema’s hebben dus een gelijkwaardige bescherming gegeven; dat is positief.” Waalkens acht de kans dan ook groot dat hij Orondis® Plus Amistar® volgend jaar weer gaat inzetten. “Stel dat mancozeb blijft, dan weet ik nu dat Orondis® Plus Amistar® een prima afwisselpartner is. En als mancozeb definitief wegvalt, zullen we alle beschikbare middelen nodig hebben en krijgt het ook een plek in mijn schema. Tenminste, als het prijstechnisch niet tegenvalt”, grijnst hij. Dorrestijn kan hem op dat punt geruststellen: “Als je meeweegt dat ook in mancozeb-schema’s vaak wordt afgewisseld of gecombineerd met andere fungicides, is dit schema met Orondis® Plus Amistar® ongeveer even duur. Bovendien heb je dan een breder en sterker middel in de tank zitten dat niet alleen valse meeldauw maar ook de andere uienschimmels aanpakt.”