banner_ortiva_1132x365.jpg

Ortiva lust alle schimmels rauw

Ortiva is een schimmelbestrijdingsmiddel met als werkzame stof azoxystrobine. Azoxystrobine is afkomstig uit de chemische groep van de strobilurinen (chemsiche groep 11). Strobilurinen zijn verbindingen die bepaalde paddestoelensoorten, zoals Oudemansiella mucida, in hun strijd om voedsel afscheiden om andere schimmels op afstand te houden. Op basis van deze fungicide-achtige eigenschap is azoxystrobine ontwikkeld. Een actieve stof met een brede werking op diverse schimmels

Wat doet Ortiva?

Wat doet Ortiva?

Ortiva heeft een heel breed werkingsspectrum waardoor belangrijke schimmelziekten, zoals diverse meeldauwsoorten, bladvlekkenziekten (o.a. Phoma, Colletotrichum, etc.) en roesten effectief worden bestreden. Ortiva is daarnaast ook effectief tegen rhizoctonia en valse meeldauw.
Azoxystrobine blokkeert het elektronentransport in de mitochondriën van de schimmel, waardoor de energievoorziening wordt gestopt. Mitochondriën zijn namelijk de energiecentrales van de schimmel. Uiteindelijk wordt de schimmel geremd in zijn ontwikkeling en zal afsterven.

  • Verhinderd het electronentransport tussen cytochroom b en c1
  • Verhindering van mitochondriële ademhaling in schimmels

Azoxystrobine heeft translaminaire en systemische eigenschappen, waardoor langdurige bescherming optreedt van plantendelen die niet direct zijn geraakt. De maximale bestrijding wordt pas na meerdere dagen verkregen. 

geen
istock-848522514.jpg

Werking 

Preventieve werking 
Als azoxystrobin op de plant aanwezig is, wordt de kieming van sporen geremd. De groei van de kiembuis en de infectie worden door de aanwezigheid van het middel voorkomen. Ortiva heeft een lange preventieve werking afhankelijk van de schimmelsoort.

Curatieve werking
Ortiva bestrijdt een beginnende aantasting (nog geen symptomen zichtbaar). Tevens wordt de sporenvorming door Ortiva voorkomen.

Ortiva in welke teelten?
Ortiva is toegelaten als schimmelsbestrijdingsmiddel in de teelt van bloemisterij (potplanten en snijbloemen), boomkwekerij, vaste planten en zaad-en veredelingsteelt. Daarnaast is Ortiva ook toegelaten in de glas- en vollegrondsgroententeelt. Voor een volledig overzicht controleer het etiket van Ortiva. 

afbeelding9.png

Resultaten

Deze proef op Japanse roest in chrysant is uitgevoerd door Botany. In deze proef zijn de middelen toegepast met een 7 dagen interval.  Conclusie: Ortiva en Alibi Flora (bevat azoxystrobine en difenoconazool) geven beide een hele goed resultaat op Japanse roest.

Advies

Het advies is om Ortiva vooral preventief in te zetten, dus als de omstandigheden in het gewas ideaal zijn voor de schimmelaantasting. De dosering van Ortiva is 1 L / ha en mag 3 keer per jaar in de sierteelt (bloemisterij, boomkwekerij en vaste planten) worden toegepast. Houd 7 dagen interval aan tussen de twee bespuitingen.  Voorkom resistentie door goed af te wisselen met middelen uit andere chemische groepen.  

Zorg voor een goede bladbedekking. De bladnat-periode van Ortiva is bepalend hoeveel middel er in het blad opgenomen wordt en hoe lang de duurwerking van het middel is.

Ortiva lust alle schimmels rauw

  • Brede werking tegen schimmelziekten

  • Sterke preventieve werking
  • Uniek werkingsmechanisme
  • Werkt zowel systemisch als translaminair
  • Veilig voor natuurlijke vijanden