Syngenta investeert in R&D en productie van groentezaden in Enkhuizen

Over Syngenta
  •  Investering van meer dan 21 miljoen EUR in 2017 in R&D en productie als onderdeel van een meerjarig investeringsprogramma
  •  Ondersteuning van de groeiende vraag naar groentezaden wereldwijd

Syngenta kondigt vandaag een investering aan van ruim 21 miljoen EUR in haar vestiging in Enkhuizen. De onderneming zal een nieuw R&D Technology Center voor groentezaden oprichten en zal haar huidige productiefaciliteiten moderniseren. Deze beslissing maakt een onderdeel uit van een gefaseerd meerjarig programma van Syngenta om te investeren in haar activiteiten in hoogwaardige groentezaden. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in 2017.

"Onze investering in Enkhuizen komt tegemoet aan de stijgende vraag wereldwijd naar groentezaden." zegt David Morgan, Hoofd Groentezaden bij Syngenta. "De nieuwe onderzoeks- en productiefaciliteiten worden uitgerust met de modernste technologie en zullen onze innovatiekracht in mondiale markten voor kool, sla, spinazie, tomaat en paprika nog verder vergroten."

Peter Acda, Hoofd van de vestiging in Enkhuizen: "Deze investeringsbeslissing benadrukt het grote strategische belang van de vestiging in Enkhuizen voor onderzoek naar en productie van groentezaden. De infrastructuurwerken zullen zorgen voor nieuwe kassen, groeikamers en productiemogelijkheden."

Enkhuizen is Syngenta’s grootste vestiging voor groentezaden wereldwijd en stelt meer dan 550 werknemers te werk. Het bedrijf kent een lange geschiedenis in de streek die teruggaat tot de oprichting van Sluis & Groot in 1867 in het naburige Andijk. Sindsdien groeide de onderneming uit tot een van de belangrijkste spelers in de zaadveredelingsindustrie. Vandaag biedt Syngenta in Nederland aan meer dan 800 medewerkers vaste werkgelegenheid in zeven vestigingen. Midden 2017 viert de onderneming haar 150-jarig bestaan in Nederland.

Over Syngenta

Syngenta is een toonaangevende agro-onderneming die bijdraagt aan de verbetering van de wereldwijde voedselzekerheid, door miljoenen boeren in staat te stellen beter gebruik te maken van de beschikbare bronnen. Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken Dit document bevat toekomstgerichte uitspraken, die kunnen worden herkend aan woordgebruik zoals ‘verwachten’, ‘zou’, ‘zal’, ‘mogelijk, ‘is van plan’, ‘vooruitzichten’,'naar schatting','gericht','op handen' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke verklaringen kunnen onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van deze verklaringen. Wij verwijzen u naar Syngenta’s publiek beschikbare dossiers bij de U.S. Securities and Exchange Commission voor informatie over deze en andere risico's en onzekerheden. Syngenta aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren om ze een afspiegeling te laten zijn van de feitelijke resultaten, veranderde veronderstellingen of andere factoren. Dit document is geen (onderdeel van een) aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van gewone aandelen in Syngenta AG, of Syngenta ADSs. Ook is het geen (onderdeel van een) uitnodiging voor een aanbod tot aankoop van of inschrijving voor gewone aandelen in Syngenta AG, of Syngenta ADSs; noch zal het de basis vormen voor of worden ingeroepen in verband met enige overeenkomst hiervoor. Syngenta – 30 november 2016/ Pagina 2 van 2

Dankzij eersteklas wetenschap en innovatieve oplossingen voor gewassen, dragen onze 28.000 medewerkers in meer dan 90 landen bij aan een betere oogst. We zijn er op gericht om land vruchtbaar te houden en te beschermen tegen erosie, biodiversiteit te vergroten en landelijke gemeenschappen nieuw leven in te blazen. Meer over Syngenta leest u op www.syngenta.com, www.syngenta.nl en www.goodgrowthplan.com. Of volg ons op Twitter® op www.twitter.com/Syngenta en www.twitter.com/Syngenta_BNL