You are here

Elatus Era, Fungicide

Elatus Era

Laatste update:
30.11.2017

Fungicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15483 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.07.2019

spelt

Spelt (Triticum spelta)

Triticale

Triticale (Triticosecale (winter))

Wintergerst

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

winterrogge

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Wintertarwe

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, H317, H335, H318, EUH401, H361d

Voorzorgsmaatregelen

  • P280, P391, P333 + P313, P102, P305 + P351 + P338, P310, SP 1, P261, P501, P337 + P313