You are here

Moddus Evo, Groeiregulator

Moddus Evo

Laatste update:
05.07.2018

Groeiregulator

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15629 N
Samenstelling: 
Formulering: 
DC (Dispergeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
29.04.2020

Graszaadteelt

Triticale (Triticosecale (winter))

Wintergerst (Hordeum vulgare (Winter))

Winterhaver (Avena sativa (winter))

Winterrogge (Secale cereale (winter))

Wintertarwe (Triticum aestivum (winter))

Zomergerst (Hordeum vulgare (spring))

Zomerhaver (Avena sativa (spring))

Zomerrogge (Secale cereale (spring))

Zomertarwe (Triticum aestivum (spring))

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H319, H412

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P273, P264, P280, P391, P501, P337 + P313