You are here

Arcade, Herbicide

Arcade

Laatste update:
22.12.2014

Herbicide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
14705 N
Samenstelling: 
Formulering: 
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Einddatum voor gebruik door telers: 
30.12.2024

Aardappelen (Solanum tuberosum)

Consumptieaardappel

pootaardappel

Zetmeelaardappel

Waarschuwing

risico-zinnen

  • EUH401, H410, H317

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P280, P391, P273