Mainspring - Insecticide | Syngenta Nederland

You are here

Mainspring, Insecticide

Mainspring

Laatste update:
06.07.2018

Insecticide

Gewasbescherming

Registratienummer: 
15651 N
Samenstelling: 
Formulering: 
WG (Water dispergeerbaar granulaat)

Bloemisterijgewassen

Boomkwekerijgewassen

Pot- en perkplanten

Potplanten

Snijbloemen

Vaste planten

Vaste plantenteelt

Zaadteelt

Waarschuwing

risico-zinnen

  • H410, EUH401

Voorzorgsmaatregelen

  • SP 1, P280C, P273, P501, P391