Remdry - Restanten spuitvloeistof verwerken | Syngenta Nederland

You are here

Restanten spuitvloeistof verwerken

Duurzame landbouw vraagt om een zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Waarom is dit zo belangrijk?
Als er geen preventieve maatregelen worden genomen, kunnen restanten van gewasbeschermingsproducten op het erf voor meer dan 50% van de totale belasting van het oppervlaktewater zorgen. Water is een belangrijk thema op de agenda van de Belgische en Nederlandse overheid. Voor het behoud van een goed en compleet gewasbeschermingsmiddelenpakket is het dan ook noodzakelijk om belasting van het oppervlatewater met restvloeistoffen te voorkomen.
Een duurzame oplossing op het erf voor het verwerken van restanten vloeistoffen die residu bevatten van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) is Remdry.

restanten spuitvloeistof met gewasbeschermingsmiddelen

RemDry is een zuiveringssysteem dat werkt op basis van verdamping en indroging. Het water verdampt onder invloed van zon en wind, de gewasbeschermingsmiddelen blijven in droge vorm achter. RemDry is een achthoekige stalen tank met een transparant dak en openingen aan alle zijden. Door de gekozen vorm kunnen zonlicht en wind optimaal door de tank heen gaan. De tank heeft een inhoud van 2.500 liter afvalwater. Een dakscherm zorgt ervoor dat kinderen en dieren niet bij de inhoud van de bak kunnen komen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Edward Vander Linden
FTO & NFT Lead Benelux 
Syngenta N.V.
Technologiepark 30
B – 9052  Zwijnaarde
mobile: +32 (0) 474 95 17 60  

tel:       +32 93 63 99 75

Voor meer informatie en verkoop:  
Francis Verhaest
email:     
[email protected]
mobile : +32 (0) 474 43 24 26
website:  www.remdry.be