Roest

Roest

Roest in sierteeltgewassen

In de donkere maanden met vooral vochtige omstandigheden ontstaan er meer problemen met roest in onze gewassen. Roest kan het hele jaar door voorkomen, maar treedt vooral op bij vochtig weer en kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van je gewas.  Er zijn verschillende soorten roesten en ze zijn veelal sterk gespecialiseerd.

Veel gewassen hebben dus hun “eigen” roest. Zo heeft bijvoorbeeld chrysant te maken met Japanse roest (Puccinia horiana), rozen met rozenroest (Phragmidium mucronatum) en Hypericum met Melampsora hypericorum. Roesten behoren tot de parasiterende schimmelziekten. Doordat roest op een gastheer parasiteert en zich met de inhoud van levende plantencellen voedt, veroorzaakt dit bladval en bij een ernstige aantasting kan zelfs de plant afsterven.

Symptomen van roest

De eerste symptomen van een roestaantasting zijn kleine, lichte vlekjes. Op deze plekken worden later de sporen gevormd, vooral aan de onderzijde van het blad. De roest sporen kunnen geel, oranje, roestkleurig of bruin van kleur zijn. Bij een zware aantasting raken bladeren misvormd of verwelken ze zelfs. Als de planten in een jong stadium worden aangetast blijven ze veelal achter in groei en dit leidt tot kwaliteitsverlies van bloemen en planten.

Roest

Foto’s: Japanse roest in chrysant

Tegen gaan van de ontwikkeling

Als je meer inzichten hebt hoe een schimmel zich ontwikkelt, kan er mogelijk ook rekening mee gehouden worden in de sturing van het klimaat voor de teelten onder glas om verdere verspreiding en/of aantasting te voorkomen. Roest treedt op wanneer de bladeren nat worden als gevolg van regen, dauw of kunstmatige beregening, met name ’s nachts wanneer het gewas slechts langzaam opdroogt. Roesten hebben vaak verschillende type sporen om hun levenscyclus te voltooien, dit kunnen wel vijf verschillende type sporen zijn. In het geval van Japanse roest (chrysant) hebben we te maken met twee typen sporen nl. teliosporen en basidiosporen. Kieming van teliosporen en vrijkomen van basidiosporen vindt plaats bij temperaturen tussen 4 en 23°C. Bij de optimum temperatuur van 17°C komen de basidiopsporen al vrij binnen drie uur en deze kunnen de plant onder gunstige omstandigheden (17-23°C) alweer binnen twee uur infecteren. Kortom, een bladnat periode van vijf uur is al voldoende voor een infectie. Voor de meeste soorten roest wordt de cyclus het snelst doorlopen onder koele omstandigheden. Verspreiding van de sporen kan geschieden door wind maar ook door opspattend water.

Hieronder ziet u de levenscyclus van roest:

Plan

Wat kan ik doen om roest voor te blijven?

Doordat roesten een snelle verspreiding kennen als de omstandigheden gunstig zijn, is het belangrijk om in eerste instantie een aantasting te voorkomen. Dit kan door een aantal preventieve maatregelen. Zorg dat de planten een goede groeibalans hebben en voldoende plantenvoeding tot hun beschikking hebben, waardoor ze sterk en weerbaar groeien. Een goed en stabiel kasklimaat helpt hierbij. Daarnaast is het aan te raden om, indien mogelijk, voor minder gevoelige rassen te kiezen. Vermijd hoge luchtvochtigheden en periodes waarin het blad lang nat is. Houd hier dus rekening mee bij het bovendoor watergeven en op welk tijdstip van de dag dit gedaan wordt.

Indien er dan toch een aantasting van roest plaatsvindt, dient er in een zo vroeg mogelijk stadium ingegrepen te worden met gewasbeschermingsmiddelen om de ziekte snel onder controle te krijgen. Het is belangrijk dat er goed afgewisseld wordt met de beschikbare gewasbeschermingsmiddelen om resistentie te voorkomen.

Om het voor u iets makkelijker te maken, hebben we hieronder een handig overzicht gemaakt van de beschikbare middelen in de markt. In dit overzicht staan de Syngenta producten met merknaam genoemd en de overige producten met naam van de actieve stof.

syngenta_resistentieschema Roest
botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Bladluis Expert Center NL

Bladluis

Ontwikkel resistentie tegen bladluis.

Expert Center blok

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.