Rode kafschimmel

Fusarium spp of Fusarium roseum complex (Rode kafschimmel)

Rode kafschimmel

Kenmerken

Deze schimmelaantasting zet de planten aan tot het vormen van mycotoxinen. De opbrengst wordt niet zo zeer beïnvloed. De kwaliteit des te meer. Een hoog mycotoxinegehalte kan er voor zorgen dat een partij onverkoopbaar wordt. Kenmerkend is de roze tot rode kleur van de schimmel op het kaf en de korrel.

Levenscyclus

De infectie kan plaatsvinden vanaf kort voor de bloei tot en met het einde van de bloei. maar alleen onder vochtige omstandigheden.