Steven Dorrestijn stelt zich voor


Hallo, ik ben Steven Dorrestijn - Crop Advisor Akkerbouw en vollegrondsgroenten Midden Nederland. 

Ik ben werkzaam bij Syngenta sinds 1 april 2017. Bij mijn vorige werkgevers heb veel kennis en ervaring opgedaan in diverse belangrijke buitenteelten in Nederland. Deze kennis kan ik zeker gebruiken bij mijn huidige baan als Crop Advisor. Ik vind het belangrijk om in een vroeg stadium problemen in een gewas vast te stellen in relatie met het weer.

Door vroegtijdig mogelijkheden en risico's te signaleren en u daarover te informeren, kunt u als teler hiervan profiteren en daardoor een hoger rendement behalen.

Samen maken we het verschil! De grootste uitdaging vind ik om met de beperkingen die we vanuit de publieke opinie opgelegd krijgen, het productenpakket te behouden en/of uit te breiden met oog voor de natuur en biodiversiteit.

Met vriendelijke groet,

Steven Dorrestijn