Erfemissie pakken we samen aan | Syngenta Nederland

You are here

Erfemissie pakken we samen aan

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water is de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Dit gebeurde op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto (waaronder Syngenta). In de Toolbox Emissibeperking zijn factsheets te vinden met praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Daarnaast is er een Erfemissiescan beschikbaar. Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen. Inmiddels is de Erfemissiescan uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruit- en de bloembollenteelt. Per 1 april 2019 is de Erfemissiescan Akkerbouw 1585 keer ingevuld. De Erfemissiescan fruit 326 keer. De bollentelers vulden reeds 177 scans in. 

Emissiebeperking is ook belangrijk voor het behoud van een gedegen middelenpakket.

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Water dat van het erf afspoelt, kan hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel bevatten. Dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edward Vander Linden: [email protected]

Erfemissie