You are here

Erfemissie pakken we samen aan

Het aanpakken van erfemissie is cruciaal om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto (waaronder Syngenta) hebben de Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Hierin zijn factsheets te vinden met praktische maatregelen om erfemissie tegen te gaan. Daarnaast is er een Erfemissiescan beschikbaar. Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen. Inmiddels is de Erfemissiescan uitgebreid met specifieke onderdelen voor de fruit- en de bloembollenteelt. Medio maart 2018 is de Erfemissiescan Akkerbouw 1317 keer ingevuld. De Erfemissiescan fruit 156 keer. De bollentelers vulden reeds 113 scans in. 

Loket Erfemissie Gewasbescherming

Eenduidige en praktische beantwoording van vragen helpt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met emissiebeperking. Daarom is nu het ‘Loket Erfemissie Gewasbescherming’ geopend. Telers en loonwerkers kunnen hier terecht met specifieke vragen. De meest gestelde vragen worden gepubliceerd op http://www.toolboxwater.nl/erfemissie. Je kunt per telefoon of e-mail contact opnemen met het Loket: 0345 470 719 of [email protected]

Waarom is emissiebeperking belangrijk?

Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Water dat van het erf afspoelt, kan hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel bevatten. Dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bouwman: [email protected]

Erfemissie