Good Growth Plan | Syngenta Nederland

You are here

Boeren helpen. Klimaatverandering aanpakken.

Ons nieuwe Good Growth Plan zet de strijd tegen klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit centraal in de productieve toekomst van de landbouw en is een stapsgewijze verandering in de richting van regeneratieve landbouw.

We hebben 4 ambitieuze nieuwe wereldwijde doelstellingen aan om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen en boeren te helpen omgaan met steeds extremer weer, veroorzaakt door klimaatverandering. Dit doen we door:

  • Innovatie te versnellen voor boeren en natuur
  • Streven naar CO2-neutrale landbouw
  • Mensen veilig en gezond houden
  • Samenwerken voor meer impact
     

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.

 

De duurzaamheidsambities van Syngenta Benelux

Het Good Growth Plan is de stevige bodem onder de duurzaamheidambities van Syngenta Benelux. We zetten ons in voor zero impact, biodiversiteit &bodem, biologicals  en weerbare gewassen. 

 

Duurzaamheidsambities Benelux

Maar we doen meer...!

Training

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn ook voor de productie, ligt onder een vergrootglas.  Nederland en België zijn dichtbevolkt en er is veel water in beide landen. Het voorkomen dat onze middelen door verwaaiing terechtkomen in de bewoonde sector, in het water, effecten hebben op bijen of niet-doelwit insecten en planten moeten we altijd zien te voorkomen. 

Wij trainen jaarlijks vele telers en medewerkers van de distributie in Nederland en België om met onze middelen zo verantwoord mogelijk om te gaan zodat de middelen alleen dáár terechtkomen waar ze nodig zijn (het gewas) en niet in de omgeving van het gewas. Hiermee minimaliseren we de impact op het milieu.

Deze trainingen geven we op technische bijeenkomsten en door bijdragen te leveren aan de verplichte licentiecursussen van telers.  

Operation Pollinator

Syngenta stelt in de Benelux jaarlijks honderden kilo’s bloemenzaad beschikbaar om biodiversiteit te bevorderen. Er zijn op elk bedrijf wel minder productieve stukjes te vinden die erg geschikt zijn voor een bloemstrook. We werken nauw samen met agrarische natuurverenigingen en collectieven, onze distributie en ketenpartijen om het aantal biodiversiteitsstroken uit te breiden. Bovendien zijn we sinds begin 2018, samen met meer dan 40 initiatieven, trotse partner van de Nationale Bijenstrategie.

Wil je meer weten over wat we bereiken?

Download het volledige rapport met de resultaten van 2017 en bekijk hier hoe we deze resultaten meten
Bezoek Youtube voor filmpjes over verschillende Good Growth-projecten wereldwijd, in bijvoorbeeld Mexico, Italië en Indonesië
Ga voor alle info naar www.goodgrowthplan.com

 

Wat hebben we wereldwijd bereikt?

Om deze content te kunnen zien moet u de Marketing Cookies inschakelen.