Good Growth Plan | Syngenta Nederland

You are here

Eén planeet. Zes beloften.

Er moet iets veranderen

Elke dag heeft onze planeet bijna 200.000 meer monden om te voeden. Landbouwgrond verdwijnt door erosie en bodemvruchtbaarheid gaat achteruit. Veel boeren leven in armoede. Biodiversiteit staat onder druk. We moeten met minder middelen, meer voedsel produceren terwijl we tegelijkertijd de natuur beschermen en het leven van mensen op het platteland verbeteren.

We hebben een plan om deze uitdagingen tegemoet te komen: The Good Growth Plan. Onze missie is de duurzaamheid in de landbouw en in onze activiteiten te verbeteren. Dit doen we aan de hand van zes beloften.

We weten dat we niet alle antwoorden hebben. Daarom werken we samen met telers, overheden, ngo's en anderen om een verschil te maken.

Samen gaan we deze uitdaging aan. Vóór 2020 willen wij: 

 

Infografic GGP

 

The Good Growth Plan in Nederland en België

Nederlands fruit en Belgische bloemkool

Syngenta is in 2014 twee projecten gestart waarin we samenwerken met telers en de keten om de bedrijfsvoering op alle mogelijke manieren te verduurzamen.

Nederland: Fruit Quality Concept

Met project bieden wij de teler een oplossing in de vorm van producten en services om de teelt van appel en peer te verduurzamen en de kansen op de afzetmarkt te vergroten. Hierin werken we nauw samen met Fruit NL en CAF. Zaken die in dit project aan de orde komen zijn:

 • Inzet van biologische bestrijders, naast de inzet van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitsstroken;
 • Restwater management door middel van de inzet van de Heliosec;
 • Het geven van training om spuitdrift te beperken;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

De resultaten van de bedrijven waar we mee samenwerken om deze omslag in productie te bewerkstelligen, vergelijken we met conventionele fruitbedrijven. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe. 

België: Bloemkoolproject

In België werken we hard aan ons bloemkoolproject. Hierbij begeleiden we vijf bedrijven samen met Greenyard Frozen om met minder input van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, meer of in ieder geval dezelfde opbrengst en kwaliteit te behalen.

In dit project werken we aan:

 • Telen van resistente rassen;
 • Inzet van zaadbehandelingsmiddelen;
 • Inzet van biologische bestrijders, naast het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Biodiversiteitstroken;
 • Restwatermanagement door inzet van de Heliosec;
 • Inzet van groenere gewasbeschermingsmiddelen en plantversterkers.

Ook de resultaten van deze vijf bedrijven worden vergeleken met die van conventionele bloemkoolbedrijven in Midden-West-Vlaanderen. De analyse wordt gedaan door het onafhankelijke onderzoeksbureau Market Probe.

 

Maar we doen meer...!

Training

De inzet van gewasbeschermingsmiddelen, hoe noodzakelijk deze ook zijn ook voor de productie, ligt onder een vergrootglas.  Nederland en België zijn dichtbevolkt en er is veel water in beide landen. Het voorkomen dat onze middelen door verwaaiing terechtkomen in de bewoonde sector, in het water, effecten hebben op bijen of niet-doelwit insecten en planten moeten we altijd zien te voorkomen. 

Wij trainen jaarlijks vele telers en medewerkers van de distributie in Nederland en België om met onze middelen zo verantwoord mogelijk om te gaan zodat de middelen alleen dáár terechtkomen waar ze nodig zijn (het gewas) en niet in de omgeving van het gewas. Hiermee minimaliseren we de impact op het milieu.

Deze trainingen geven we op technische bijeenkomsten en door bijdragen te leveren aan de verplichte licentiecursussen van telers.  

Operation Pollinator

Syngenta stelt in de Benelux jaarlijks honderden kilo’s bloemenzaad beschikbaar om biodiversiteit te bevorderen. Er zijn op elk bedrijf wel minder productieve stukjes te vinden die erg geschikt zijn voor een bloemstrook. We werken nauw samen met agrarische natuurverenigingen en collectieven, onze distributie en ketenpartijen om het aantal biodiversiteitsstroken uit te breiden. Bovendien zijn we sinds begin 2018, samen met meer dan 40 initiatieven, trotse partner van de Nationale Bijenstrategie.

Wil je meer weten over wat we bereiken?

Download het volledige rapport met de resultaten van 2017 en bekijk hier hoe we deze resultaten meten
Bezoek Youtube voor filmpjes over verschillende Good Growth-projecten wereldwijd, in bijvoorbeeld Mexico, Italië en Indonesië
Ga voor alle info naar www.goodgrowthplan.com

 

Wat hebben we wereldwijd bereikt?