banner_switch_1132x325.jpg

 

Met Switch krijgt Botrytis geen kans

Switch is een uniek fungicide voor een langdurige effectieve bestrijding van een breed spectrum aan ziekten. Switch bestrijdt primair Botrytis en Colletotrichum. De twee werkzame stoffen zijn fludioxonil uit de unieke chemische groep van de phenylpyrrolen en cyprodinil uit de chemische groep van de anilinopyrimidines. Switch is een wateroplosbaar granulaat (WG) en bevat 375 gram cyprodinil en 250 gram fludioxonil per kilogram product. Switch is verkrijgbaar in een 1 kilo doos.

Switch werking

Wat doet Switch?

Zoals gezegd bezit Switch twee werkzame stoffen met twee totaal verschillende werkingsmechanismen (zie afbeelding). Hierdoor wordt de schimmelontwikkeling op twee manieren aangepakt, zowel preventief als curatief.

Fludioxonil is niet-systemisch en ontregelt de kieming van de schimmelsporen op het plantoppervlak, waardoor er geen nieuwe infecties kunnen ontstaan. Fludioxonil zorgt voor de lange preventieve werking. Cyprodinil daarentegen is de systemische component en ontregelt de aanmaak van het essentiële eiwit methionine in de schimmel en zorgt voor de actieve/curatieve doding. Door deze tweeledige werking is er slechts een gering risico op resistentievorming.

Switch actieve stoffen

Werking Switch

Switch biedt optimale gewasbescherming bij volledige bedekking. Een zorgvuldige toepassingstechniek is cruciaal voor langdurig effect. De preventieve fludioxonil en de curatieve cyprodinil, opgenomen door de plant, beschermen zowel geraakte als niet-geraakte gebieden. Switch verbetert aanzienlijk de houdbaarheid van oogstbare producten, getoond in aardbeien en rozen. Als kampioen in kwaliteitsbehoud richt Switch zich op het voorkomen van Botrytis, inclusief Botryotinia fuckeliana en Colletotrichum acutatum, en diverse bladvlekkenziekten. Het bestrijdt effectief Ascomyceten en Deuteromyceten, terwijl Oömyceten onaangetast blijven.

Bloemen

Switch in welke teelten?

Switch is toegelaten in de volgende sierteeltgewassen: 

  • Bloemisterijgewassen
  • Boomkwekerij en vaste planten
  • Bloembollen en bloemknollen m.u.v lelie

Daarnaast is Switch ook toegelaten in diverse glasgroenten-, fruit- en vollegrondsgroentengewassen. 

Resultaten

Resultaten

Deze Botrytis proef is gedaan in cyclamen. Conclusie: Zowel Switch als Switch + Agral Gold geven een goed resultaat op Botrytis.

 

Geraniums

Advies

Het advies is om Switch zo snel mogelijk in te zetten zodra de eerste symptomen in het gewas worden waargenomen. De dosering van Switch is 80 gram per 100 L water (max. 0,8 - 0,96 kg/ha) en Switch mag 3 keer per teeltcyclus (3-6 keer per 12 maanden) worden toegepast. Afhankelijk van de ziektedruk, groeisnelheid en weersomstandigheden de behandeling 2 tot 3 maal herhalen met een spuitinterval van 7 dagen. Voor de onbedekte teelten geldt over het algemeen een spuitinterval van 10 dagen.  Voor een maximaal rendement dient met voldoende water en optimale toepassingstechniek worden gewerkt. Om eventueel zichtbaar residu te voorkomen, is het mogelijk om een uitvloeier zoals Agral Gold of Elasto G5 toe te voegen. 

In de donkere periode van het jaar neemt het risico op bloemschade toe als Switch wordt toegepast met hoge spuitvolumes. Dit geldt met name voor bloeiende potplanten waarvan bekend is dat de bloemen in de donkere periode gemakkelijk spuitschade oplopen waaronder Begonia, cyclaam, kalanchoe en saintpaulia. Indien er getwijfeld wordt over de gewasveiligheid, voer dan eerst een proefbespuiting uit op een beperkt oppervlak.

img_1699.jpg

Switch

  • Brede werking tegen schimmelziekten
  • Sterke werking op Botrytis en Colletotrichum
  • Verbetert de houdbaarheid
  • Niet gevoelig voor resistentie
  • Lange duurwerking
  • Veilig voor natuurlijke vijanden

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link