Trips

Frankliniella occidentalis

Trips

De meest voorkomende en schadelijkste trips is de californische trips (Frankliniella occidentalis).Trips heeft ongeveer 200 plantensoorten als voedselbron, waaronder diverse pot- en perkplanten. De californische trips is voornamelijk een bloembezoeker, maar komt ook op de bladeren voor.

De eieren worden afgezet in het blad, de kelkbladeren of de kroonbladeren van de bloem. Tripsschade uit zich vooral als kleine lichte streepjes op de bloembladeren. Bij het uitgroeien van de bloembladeren kan dan ook misvorming ontstaan.
Wist u dat de trips bijna de gehele levenscyclus is gebonden aan de plant? Alleen de verpopping vindt plaats in de grond of op/onder de substraatmatten.