You are here

Advies bestrijding van Rhizoctonia en luis tijdens het poten

Aandacht voor knolkwaliteit en luis tijdens het poten

Een Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond veroorzaakt lakschurft, knolmisvormingen en heeft invloed op de maatsortering. Vroege aantasting van jonge knollen veroorzaken soms gaatjes die sterk lijken op die van ritnaalden. Daarnaast zien we een kwaliteitsprobleem door het optreden van zilverschurft in zowel pootgoed als tafel-aardappelen (consumptie). Het is dus aan te raden om tijdens het poten Rhizoctonia, zilverschurft, en zwarte spikkel aan te pakken, maar ook direct aandacht te besteden aan luis in het begin van de teelt. Luizen kunnen niet alleen zuigschade voorkomen, maar ook virussen overbrengen. U ziet toch ook graag een luisvrij gewas en een schone knol? Geef uw gewas dan al bij het poten een goede start mee en leg zo de basis voor een goede, gezonde teelt. 

De meest gebruikte toepassing voor een gezonde start bij het poten is Amistar® 3 l/ha + Actara® 0,1 kg/ha in de rij. Amistar voorkomt Rhizoctonia (lakschurft) en werkt tevens tegen zilverschurft en zwarte spikkel. Actara houdt het gewas de eerste 10 weken na poten luisvrij. Hiermee voorkomt u in tafel- en zetmeelaardappelen een vroege opbouw van de luispopulatie. In pootgoed is dit een solide basis ter voorkoming van het Y-virus dat door luizen wordt overgebracht, wat kan zorgen voor opbrengstderving of afkeuring. 

U kunt dit alles in één werkgang aanpakken met Actara® en Amistar®  (tevens proefresultaten) Gemak dient toch immers de mens? 

Lees hieronder meer over de specifieke werking van Amistar en Actara

Amistar: het fungicide voor de mooiste knol, ter bestrijding van Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel

Amistar is een fungicide met een brede werking. Naast de uitstekende werking op Rhizoctonia (figuur 1), laat Amistar een goede werking zien op zilverschurft (figuur 2) en zwarte spikkel. Met name zilverschurft (figuur 3+4) is in toenemende mate een kwaliteitsprobleem in zowel pootaardappelen als tafelaardappelen.

  • Pootgoed ondergaat in de periode vanaf de boerderij tot aan de bestemming nogal wat temperatuurschommelingen. In deze periode kan latent (niet zichtbaar) aanwezige zilverschurft zich explosief ontwikkelen met als gevolg afkeuring als de partij aardappelen op bestemming is.
  • In tafel-aardappelen (waar het uiterlijk van de knol van groot belang is) zien we vaak dat Amistar naast de bestrijding van Rhizoctonia en zilverschurft ook andere zogenaamde zwartschimmels bestrijdt wat de kleur van de knol ten goede komt.

Uitstekende werking Amistar of Rhizoctoniawerking amistar of zilverschurft

Figuur 1: Effectiviteit van Amistar op Rhizoctonia is uitstekend                                      Figuur 2: Effectiviteit van Amistar op zilverschurft is beter dan de referentie.

Ziverschurft bestrijden in aardappelen

Figuur 3: De linkerknol is verschrompeld als gevolg van zilverschurft. In pootgoed is dit een infectiebron voor de vervolgteelt en in tafelaardappelen gaat dit ten koste van het uiterlijk of de verwerkbaarheid. 

Actara: uitstekend middel ter bestrijding van luis in aardappelen

Actara is een systemisch insecticide dat tijdens het poten van aardappelen in combinatie met Amistar wordt toegepast tegen luis. Actara toegediend in de grond, wordt gedurende de eerste 8-10 weken na poten (figuur 5) geleidelijk opgenomen door de wortels van de aardappelplant en beschermt de plant langdurig (min. 10 weken na het poten) tegen virusziekten die worden overgebracht door luis.

Luizen bestrijden in aardappelen met Actara en KarateZeon
Figuur 5: opbouw luizenpopulatie na behandeling van verschillende middelen (preof Zwaagdijk). De figuur toont de duurwerking van Actara aan. Actara laat een duurwerking zien van minimaal 10 weken na het poten. Pas vanaf de elfde week na het poten werden de eerste luizen gevonden. 

Omdat Actara een systemische werking heeft, wordt het insecticide via de wortels door de gehele aardappelplant verdeeld. Dus ook door de nieuw gegroeide bladeren die in het begin van de teelt zo kwetsbaar zijn. Als in deze periode de plant door de luis wordt aangetast, zal de luis bestreden worden en geen schade in het gewas kunnen aanbrengen.

In de teelt van:

  • pootaardappelen voorkomt u  op deze manier dat virusziekten door de luis worden overgebracht. Om de overdracht van Y-virus tijdens het prikken te voorkomen, is het advies wel om wekelijks Karate Zeon® + minerale olie in te zetten.
  • tafel- en zetmeelaardappelen voorkomt u populatieopbouw van luizen in het begin van het seizoen zodat zuigschade voorkomen wordt.
  • alle aardappelteelten geeft Actara een goede nevenwerking op ritnaalden (zeker in combinatie met aaltjesbestrijdingsmiddel Nemathorin 10G) .