You are here

Advies bestrijding van Rhizoctonia tijdens het poten

Aandacht voor knolkwaliteit  tijdens het poten

Een Rhizoctonia-aantasting vanuit de grond veroorzaakt lakschurft, knolmisvormingen en heeft invloed op de maatsortering. Vroege aantasting van jonge knollen veroorzaken soms gaatjes die sterk lijken op die van ritnaalden. Daarnaast zien we een kwaliteitsprobleem door het optreden van zilverschurft in zowel pootgoed als tafel-aardappelen (consumptie). Het is dus aan te raden om tijdens het poten Rhizoctonia, zilverschurft, en zwarte spikkel aan te pakken. Geef uw gewas dan al bij het poten een goede start mee en leg zo de basis voor een goede, gezonde teelt. 

De meest gebruikte toepassing voor een gezonde start bij het poten is Amistar® 3 l/ha. Amistar voorkomt Rhizoctonia (lakschurft) en werkt tevens tegen zilverschurft en zwarte spikkel. 

Lees hieronder meer over de specifieke werking van Amistar

Amistar: het fungicide voor de mooiste knol, ter bestrijding van Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel

Amistar is een fungicide met een brede werking. Naast de uitstekende werking op Rhizoctonia (figuur 1), laat Amistar een goede werking zien op zilverschurft (figuur 2) en zwarte spikkel. Met name zilverschurft (figuur 3+4) is in toenemende mate een kwaliteitsprobleem in zowel pootaardappelen als tafelaardappelen.

  • Pootgoed ondergaat in de periode vanaf de boerderij tot aan de bestemming nogal wat temperatuurschommelingen. In deze periode kan latent (niet zichtbaar) aanwezige zilverschurft zich explosief ontwikkelen met als gevolg afkeuring als de partij aardappelen op bestemming is.
  • In tafel-aardappelen (waar het uiterlijk van de knol van groot belang is) zien we vaak dat Amistar naast de bestrijding van Rhizoctonia en zilverschurft ook andere zogenaamde zwartschimmels bestrijdt wat de kleur van de knol ten goede komt.

Uitstekende werking Amistar of Rhizoctoniawerking amistar of zilverschurft

Figuur 1: Effectiviteit van Amistar op Rhizoctonia is uitstekend                                      Figuur 2: Effectiviteit van Amistar op zilverschurft is beter dan de referentie.

Ziverschurft bestrijden in aardappelen

Figuur 3: De linkerknol is verschrompeld als gevolg van zilverschurft. In pootgoed is dit een infectiebron voor de vervolgteelt en in tafelaardappelen gaat dit ten koste van het uiterlijk of de verwerkbaarheid.