Advies ritnaalden- en luisbestrijding in aardappelen

Nemathorin 10G (W3), Nematicide

Werking Nemathorin 10G

 • Werkt tegen alle aaltjes (ook vrijlevende aaltjes) en ritnaalden
 • ​Beschermt aardappelen tot 9 weken na toepassing tegen bladluis 
 • Werkt op alle grondsoorten 
 • Toegelaten in aardappelen en lelies
 • Voordelig in gebruik, geeft waar voor uw geld
 • Op deze pagina komt u alles te weten over ons advies en de werking van Nemathorin

Advies ter bestrijding van ritnaalden

Komend seizoen kunt u Nemathorin inzetten ter bestrijding van ritnaalden. Voor een optimaal resultaat geven we u de volgende adviezen:

Op percelen met een lage druk:
-- 7,5 kg in de rij toegepast bij poten

Op percelen met een hoge druk:
-- 15-20 kg volvelds toegepast

 • Zorg zowel bij een rijenbehandeling als bij een volveldstoepassing voor een goede egale verdeling van het granulaat
 • Zorg voor een juiste afstelling van de strooiapparatuur zodat u niet onder- of overdoseert en houdt in verband met residue een termijn aan van 120 dagen tussen poten en de loofdoding.
 • Zorg voor een goede verdeling in de rij voor het beste resultaat!

Waar moet u op letten als u Nemathorin gebruikt? Tips voor het beste resultaat

De toepassing van Nemathorin kan zowel volvelds als in een rijenbehandeling gebeuren. Zoals eerder gezegd, zijn ritnaalden nooit 100% te bestrijden. Aandacht voor de toepassingstechniek is daarom op zijn plaats, want een optimale toepassing leidt tot een beter resultaat.

 • Zorg voor een goede verspreiding van het granulaat in de bodem door middel van een zwaluwstaart (fishtail) of spreidplaat. Een egale verdeling zorgt voor een grotere kans op contact met de ritnaalden en geeft daardoor een betere werking.
 • Rijenbehandeling (7,5 kg/ha): zorg ervoor dat het granulaat NIET als een smal streepje in de rij komt te liggen, maar streef naar betere verdeling in de rug rondom de aardappel. Het gebruik van zwaluwstaarten of spreidplaatjes is hierbij waardevol (zie afbeelding onder).
 • Volvelds toepassing (15 à 20 kg/ha): werk het granulaat in tot een diepte van 10 à 15 cm met bijvoorbeeld een spitfrees of volveldsfrees. Tip: hoe diep u het granulaat inwerkt is lastig te zien. Maar als u bijvoorbeeld rijst strooit en inwerkt is deze wel te zien, wat u een goede indicatie geeft van de inwerkdiepte.
 • Zorg altijd voor correct afgestelde strooiapparatuur, zodat u de juiste hoeveelheid per hectare strooit. Een te lage dosering kan een tegenvallende werking geven. Overdosering kan residuproblemen geven. • Op de website van Syngenta staan strooitabellen voor het afstellen van diverse granulaatstrooiers. Ga hiervoor naar: www.syngenta.nl/aaltjes-bestrijden. Onder het hoofdstuk “Instellen granulaatstrooiers” vindt u de kalibratietabellen.
Zorg ervoor dat u een spreidplaat gebruikt bij de toepassing van Nemathorin in de bestrijding van ritnaalden

Afb: Links: zonder spreidplaat (fishtail), rechts met spreidplaat voor een betere verdeling  in de grond                          

Effectiviteit Nemathorin op ritnaalden in aardapppelen

Effectiviteit Nemathorin op ritnaalden

Onderstaande grafiek laat de werking op ritnaalden zien in een veldproef die in 2019 is uitgevoerd door het HLB in Wijster.

Ritnaalden zijn vaak lastig te bestrijden, een werking van 100% wordt nooit gehaald. Ten opzichte van onbehandeld wordt in deze proef tot 70% reductie van het aantal knollen met schade verkregen.

HLB proef effectiviteit Nemathorin 2013 HLB Wijster

Ook in een veldproef die enkele jaren eerder door het HLB is uitgevoerd in opdracht van Syngenta waar de rijentoepassing van Nemathorin werd bekeken, zien we een soortgelijk resultaat. Nemathorin geeft hier zo’n 85% schadereductie.

Nemathorin geeft tot 9 weken nevenwerking op bladluizen in aardappelen

Nevenwerking Nemathorin op bladluis

Naast ritnaalden en uiteraard aaltjes, heeft Nemathorin ook een nevenwerking op bladluis. Door opname van de werkzame stof fosthiazate in het gewas, wordt de opbouw van een luizenpopulatie tot zo’n 9 weken na poten tegengegaan.

U ziet hiernaast de resultaten van een proef uitgevoerd in 2015. Hierin is het aantal overlevende bladluizen 7 tot 10 weken na het poten gemeten bij verschillende volvelds granulaatbehandelingen.

Alles weten over Force Evo en Karate 0.4% GR granulaat?

Terug naar de overzichtspagina Aardappelen