onkriuid bestrijden zetmeelaardappel zonder linuron

Onkruid bestrijden in aardappelen

Hoe kunt u de basis leggen voor uw teelt? Door doeltreffend én vroeg het onkruid te bestrijden. Natuurlijk moeten ook later kiemende onkruiden geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom is een goede bodemwerking van de ingezette middelen onmisbaar.

Grassen en breedbladige onkruiden zoals kleefkruid en zwarte nachtschade zijn sterke concurrenten van aardappelen bij de opname van water, voedingstoffen en licht. Bovendien is een aantal onkruiden (zoals zwarte nachtschade) een waardplant voor bladluizen of andere ziekten en plagen. Om al deze onkruiden in een vroeg stadium aan te pakken én om daarna  het gewas onkruidvrij te houden kunt u gebruik maken Boxer of van Arcade. Met Arcade kiest u voor een extra brede werking met extra contact- en bodemwerking, daar dit een kant een klare en makkelijk toepasbare oplossing is van Boxer + metribuzin. Let wel op dat sommige aardappelrassen gevoelig zijn voor metribuzin. Raadpleeg voor een actueel overzicht de Delphy handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij.

Voor zetmeelaardappelen en voor poot- of consumptie aardappelen hebben we een apart advies voor Arcade vanwege de verschillen in teeltwijze. U kunt hieronder op deze pagina uw keuze maken voor een doeltreffende onkruidbestrijding zonder linuron. 

De volgende maatregelen zijn volgens Syngenta noodzakelijk om drift te voorkomen of te minimaliseren

  • Niet spuiten bij veel wind (aanbevolen windsnelheid tussen 1 en 5 meter per seconde),
  • Gebruik 200 – 400 liter water per hectare,
  • Gebruik 90% driftreducerende doppen en pas de spuitdruk aan volgens informatie aangegeven door de fabrikant van de spuitdop,
  • Pas uw rijsnelheid (max. 7-8 km/u) aan,
  • Spuitboomhoogte van 50 cm hanteren (doppen 110° en op 50 cm afstand),
advies onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen met Arcade

Onkruidbestrijding in zetmeelaardappelen met Arcade

Speciaal voor deze teelt is een advies ontwikkeld om het gewas onkruidvrij te houden. Een krachtige, bedrijfszekere oplossing.

Onkruid bestrijden in poot- en consumtie aardappelen

Onkruid bestrijden in poot- en consumptie-aardappelen met Boxer en Arcade

- Bestrijding van breed onkruidspectrum
- Sterke bodemwerking
- Goede duurwerking en contactwerking
- Ook effectief na een droogteperiode

ONkruid bestrijding in aardappelen zonder linuron

Werkingsspectrum - en werkingswijze Arcade, Boxer en metribuzin

Arcade

Het breedste herbicide in de aardappelteelt. Twee bewezen producten in één!