You are here

Onkruidbestrijding in aardappelen

Doeltreffend onkruid bestrijden in aardappelen

Onkruidbestrijding in aardappelen

Hoe kunt u de basis leggen voor uw teelt? Door doeltreffend én vroeg het onkruid te bestrijden. Natuurlijk moeten ook later kiemende onkruiden geen kans krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom is een goede bodemwerking van de ingezette middelen onmisbaar.

Grassen en breedbladige onkruiden zoals kleefkruid en zwarte nachtschade zijn sterke concurrenten van aardappelen bij de opname van water, voedingstoffen en licht. Bovendien is een aantal onkruiden (zoals zwarte nachtschade) een waardplant voor bladluizen of andere ziekten en plagen. Om al deze onkruiden in een vroeg stadium aan te pakken én om daarna  het gewas onkruidvrij te houden kunt u gebruik maken Boxer of van Arcade. Met Arcade kiest u voor een extra brede werking met extra contact- en bodemwerking, daar dit een kant een klare en makkelijk toepasbare oplossing is van Boxer + metribuzin. Let wel op dat sommige aardappelrassen gevoelig zijn voor metribuzin. Raadpleeg voor een actueel overzicht de handleiding gewasbescherming akkerbouw en veehouderij. Hoe u doeltreffend en vroeg onkruid in poot- en consumptie-aardappelen kunt bestrijden leest u hier.

Grassen en met name kweek is lastig te bestrijden. Kweek houdt van vruchtbare grond en kan zich snel ontwikkelen ten koste van uw aardappelgewas. De wortelstokken zijn bestand tegen onder andere droogte en vorst. Een goede kweekbestrijding voert u uit met Fusilade Max.

 

Aandachtspunten om drift naar aangrenzende percelen te verminderen

Syngenta raadt de volgende maatregelen aan om drift naar aangrenzende percelen te verminderen: 
- gebruik 200-400 liter water per hectare
- pas Arcade of Boxer toe bij een temperatuur lager dan 15 graden Celcius en bij voorkeur NIET tussen 10.00 en 18.00 uur
- gebruik (min.) 90% driftreducerende doppen (met een grove druppel)
- pas uw rijsnelheid en druk aan uw doppenkeuze aan
 

Alternaria informatie

Test uw Alternariakennis

Wat weet u van Alternaria? Test uw kennis in 10 korte vragen

Revus 10 jaar phytophthora bestrijding in aardappelen

Phytophthora test uw kennis

Wat weet u van Phytophthora? En hoe goed kent u Revus?

Arcade

Het breedste herbicide in de aardappelteelt. Twee bewezen producten in één!

Aardappelmiddelen wanneer toepassen

Middelenschema

Overzicht welke middelen u wanneer kunt toepassen