Gewasbescherming in uien | Syngenta Nederland

You are here

Gewasbescherming in uien

Schoon gewas, hoog kwalitatieve uien

Verschillende ziektes komen in de uienteelt voor: bladvlekkenziektes, valse meeldauw, papiervlekkenziektes, botrytis... Toch kunt u met de juiste inzet van sterke middelen deze schimmels onder controle houden. Syngenta biedt u producten die u kunnen helpen om uw oogst en kwaliteit te verzekeren. Alles om uw uien zo goed mogelijk te kunnen afzetten!

Banner Orondis Plus Amistar

Onze services

Syngenta app
Drone
Stewardship