Ui

Gewasbescherming in uien

Oogst

Opbrengst verliezen

De gemiddelde oogst in Nederland ligt tussen de 40 en 60 ton/ha, dit verschilt per jaar
(bron: CBS statline).

Totale oppervlakte

Leaf

De totale oppervlakte voor uienteelt in Nederland bedroeg 39.507 ha In 2021
(bron: CBS statline)

Jaarlijkse productie

Tractor

Er wordt jaarlijks in Nederland 1.9 miljoen ton uien geteeld, dit verscheelt per jaar
(bron: Holland Onion Association).

Schoon gewas, hoge kwalitatieve uien

Valse meeldauw is een van de meest bekende en beruchte uienziekten, die een groot probleem vormt voor alle uientelers. Binnen enkele dagen kan deze schadelijke schimmel zich snel verspreiden in een uienveld en als er voldoende vocht aanwezig is kan dat de ui infecteren. Hierdoor kan de opbrengst en kwaliteit aanzienlijk dalen. Syngenta biedt een effectief middel om deze uitdaging het hoofd te bieden: Orondis® Plus Amistar®, dat Valse meeldauw, Bladvlekkenziekten, Stemphylium en Papiervlekkenziekten tegengaat.

De juiste stappen naar succesvolle ziektebestrijding

Preventieve en tijdige ziektebestrijding is onmisbaar bij de teelt van uien. Veel uienschimmels kunnen zich verborgen in het gewas bevinden, en omdat ze allemaal verschillende incubatietijden hebben, is het moeilijk om de ziekte te detecteren. Alleen preventieve middelen zijn beschikbaar. Door deze factoren wordt het steeds belangrijker om op tijd te starten met het beschermen van het gewas.

Ui

Meest voorkomende ziekte in het uiengewas

  1. Valse meeldauw
  2. Bladvlekkenziekte
  3. Stemphylium

Ons advies

Houd de weersomstandigheden en het groeistadium van uien in de gaten. Het juiste moment om te starten met bestrijding van valsemeeldauw is belangrijk vanwege beperkte mogelijkheden. Zodra de uien pijpen langer vochtig blijven doordat er een microklimaat ontstaat in het gewas kan de infectie plaatst vinden. Dit kan al voorkomen als de uien nog maar 3-4 pijpen hebben. Curatief ingrijpen is bijna onmogelijk. Preventieve bescherming is daardoor belangrijk. Bij een juist startmoment is het vervolgens belangrijk om tussenpozen gesloten te houden, vooral bij snel groeiende uien en aanwezigheid van nachten met dauw.

Valse meeldauw