Taegro in groenten: het beste van én voor de natuur

Met Taegro® zet Syngenta een nieuwe stap in de wereld van de groene gewasbescherming in groente. Dit middel is een veelbelovende biofungicide welke officieel SKAL gecertificeerd is. Taegro is:Veilig voor gewas, bestuivers en nuttige insectenGeen residu door natuurlijke beschermingGoede werking tegen brede reeks van schimmels bij lage doseringGangbaar, residu vrij én biologische teeltEenvoudig en makkelijk te gebruiken, uitstekende afwisselpartner

Brede werking in groenten

Taegro werkt tegen veel schimmels. Afhankelijk van het gewas kan Taegro worden ingezet tegen grauwe schimmel, echte meeldauw, valse meeldauw, Phytophthora en Alternaria. Voor een optimale werking moet Taegro worden aangemaakt (premix) met 2 tot 5 liter water in een emmer; deze oplossing wordt langzaam in de tank gegoten als die ongeveer halfvol is. Tijdens en na het toevoegen van de premix is roeren van de tankinhoud belangrijk. Taegro is mengbaar met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, koper, zwavel, fosfieten en meststoffen.

Taegro combineren met andere producten

Biofungicides zijn bij solo-toepassing zelden 100% effectief. Dat geldt zeker bij matige of zware schimmelaantastingen. Taegro heeft een ondersteunende rol en helpt om de inzet van chemie te beperken. Taegro is daarmee een belangrijke aanwinst voor residu-arme schema’s. Met een toelating voor 10 tot 12 toepassingen is het aantal bespuitingen geen beperkende factor; het spuitinterval hangt af van het schema waarin Taegro wordt toegepast.

Werking van Taegro

Taegro dankt z'n werking aan een bacterie die op drie manieren de stijd aangaat met schimmels:
1. De bacterie concurreert met de schimmel om ruimte en voedsel op het bladoppervlak. Direct na toediening gaat de bacterie zich vermenigvuldigen op het bladoppervlak en bezet daar steeds meer ruimte.
2. De bacterie produceert schimmelwerende stoffen.
3. Taegro verbetert de weerstand van de plant. De bacteriën veroorzaken een reactie waardoor de plant beter beschermd is tegen het binnendringen van schimmelsporen

Snoep mix

100% veilig voor uw groenten

Als biofungicide is Taegro 100% veilig voor de plant, voor nuttige insecten en voor bestuivers. Taegro laat geen residu achter en heeft ook geen MRL. De kans op resistentie is minimaal en het veiligheidstermijn is 4 uur. Taegro heeft een lage dosering van slechts 370 gram per hectare.