Zaaizaadbehandeling in erwten

Erwten

Zaaizaadbehandeling in erwten

Een gezond gewas direct vanaf de start

De beste bescherming tegen ziektes vanaf het begin betekent een fijne, geruste start. Ga kiem/ en bodemschimmels of meeldauw tegen en kies slim met een sterke zaaizaadbehandeling.

Bescherm uw zaden vanaf het begin tegen wortelbrand en primaire valse meeldauw met Wakil XL

Wakil XL is een combinatie van 3 fungiciden. Het product is speciaal ontwikkeld voor de teelt van erwten. Het is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel voor behandeling van:

 • zaaizaden van landbouwerwten
 • Zaaizaden van doperwten, peulen, asperge-erwten, kapucijners en suikererwten
 • Zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend op zaad mag worden aangebracht door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico- inventarisatie en –evaluatie zoals omschreven in het arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voordelen van zaaizaad behandelt met Wakil XL

 • Wakil Xl is een breedspectrum fungicide voor de bestrijding van ziekten die via de bodem worden verspreid ter bescherming van groei, opbrengst en kwaliteit
 • Wakil XL biedt bescherming tegen het door zaad overgedragen Ascochyta spp-complex (Mycosphaerella pinoides en Ascochyta pisi), wortelbrand en primaire valse meeldauw, inclusief stammen die ongevoelig zijn voor Metalaxyl-M
 • Is de norm voor de behandeling van erwten door de combinatie van 3 elkaar aanvullende werkwijzen
 • Zorgt voor uitstekende opkomst en veiligheid voor het gewas, doordat het zaad veel minder chemische stoffen te verwerken krijgt
 • Biedt een krachtige werking tegen de aantasting door valse meeldauw.

Waarom is een vroegtijdige bestrijding van valse meeldauw zo belangrijk?

 • Primaire infectie: via de bodem overgedragen oösporen infecteren kiemplanten nog voordat zij opkomen
 • Infectie is systemisch; aangetaste planten hebben een ziekelijk geel-groene kleur, en de onderzijde van het blad is bedekt met mycelium
 • 55% van de opbrengst kan erdoor verloren gaan
 • De ziekte treedt vooral op bij nat, vochtig weer
 • Secundaire infectie: door de lucht verspreide sporangia van de primaire ziektehaarden, infecteren blad en peulen van andere planten

Zorg voor een gezond gewas en voorkom o.a. Pythium spp, Phytophthora spp met Apron XL

Apron XL het schimmelbestrijdings middel op basis van Metalaxyl-M. Dit middel is alleen toegestaan voor de behandeling van:

 • zaaizaden van erwten en veldbonen
 • zaaizaden van stambonen en stamslabonen
 • zaaizaden bestemd voor exportdoeleinden, waarbij geldt dat het middel uitsluitend mag worden toegepast door bedrijven, die in het bezit zijn van een risico-inventarisatie en –evaluatie zoals omschreven in het Arbeidsomstandighedenbesluit en een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Voordelen van zaaizaad behandelt met Apron XL

 • De actieve stof: Metalaxyl-M is werkzaam op schimmels in de klasse der oömyceten, waaronder Pythium spp, Phytophthora spp en bepaalde valse meeldauw.
 • De zeer systemische translocatie van de samenstelling geschiedt hoofdzakelijk acropetaal
 • Het middel kan worden gebruikt  in combinatie met andere zaadbehandelingsmiddelen
 • Metalaxyl-M heeft een positief effect op kieming van het zaad en vitaliteit en is veilig voor de zaden
 • Lage dosering: minder producten te verwerken en minder producten in het milieu
 • Gunstig profiel voor wat betreft giftigheid en milieuvriendelijkheid: veilig voor milieu, gebruikers en consumenten

Werking Apron XL

Metalaxyl-M dringt na toepassing gedeeltelijk binnen in het zaad. Daarnaast wordt het bij de ontkieming ook in de bodem rond het zaad verspreid. Vervolgens wordt het onmiddellijk opgenomen door de wortels en opnieuw in de plant verspreid, waardoor de jonge planten delen uitstekend worden beschermd.