Snoeptomaatjes teeltinfo #2, 2020 | Syngenta Nederland

Teeltinfo snoeptomaat

Snoeptomaatjes teeltinfo #2, 2020

Hoe was het klimaat tot nu toe en hoe hebben de planten hierop gereageerd?

We hebben afgelopen week zeer zonnig weer gehad, maar vanaf week 1 tot en met week 12 hadden we ongeveer 12% minder licht dan vorig jaar. Na deze zonnige week zal het tekort t.o.v. vorig jaar nog maar zo’n 3% zijn. De gemiddelde gerealiseerde etmaaltemperaturen vanaf de start van de teelt liggen door het mindere licht zo’n 0.3oC onder die van vorig jaar, we liggen dan gemiddeld ook zo’n 0.5 tros achter op vorig jaar.

De laatste week is het weer omgeslagen (meer dan 1800J/cm2/dag), dit zal zich vertalen in een sterk groeiherstel. Ook het gemiddeld vruchtgewicht zal door het vele licht en de koude nachten makkelijk gaan oplopen.

Door het vele licht en de hogere etmalen zien we dat dat de vruchtaanmaken naar ruim boven de 100 vruchten per m2 per week gaan. Let er op dat dit de balans van het gewas niet gaat verstoren.

Op welke kopafstanden is er geplant en wanneer zijn er koppen bijgemaakt en zijn we op eindafstand?

Er is over het algemeen gestart met 2.2 – 2.5 koppen/m2. Dit wordt meest verdubbeld naar 4.4 – 5.0 koppen/m2. We krijgen een periode met sterk toenemend licht, dit is ideaal voor de groei van de extra dieven.

Om de plantbelasting gelijkmatig mee te laten groeien met het toenemende licht kan het best in twee stappen naar de eindafstand gegaan worden; de eerste extra dief in ongeveer week 2, de laatste in ongeveer week 7-8 (bloei wk 9-10). We zien onderweg echter ook dat er in één keer naar de eindafstand gegaan wordt met als motivatie dat dit een gelijkmatiger gewas geeft.

Wat is de actuele situatie van onze rassen?

Sweetelle
Onbelicht:

Met het toenemende licht staan de gewassen erg sterk. Over het algemeen is het gewas nu mooi uniform. Bovenin het gewas zien we een erg hoog % splijttrossen (>80%). Met de huidige lichtsommen van 1800J/cm2/dag realiseren de meeste telers nu etmalen van rond de 20.0- en 20.5oC. Vanaf ongeveer week 12 kan er gestopt worden met het meenemen van een kopblaadje. De nabloei kan tot ongeveer tros 6 weggesnoeid worden, daarna kan hiermee gestopt worden.

Belicht:

Sweetelle kan met een meer open gewas uit de (belichte) winter komen. Zorg dat er voldoende groei in het gewas blijft voor een optimale productie. Trossnoei kan helpen de balans in het gewas te houden, probeer de plantbelasting niet op te laten lopen tot boven de 650 stuks/m2.

Angelle (onbelichte teelt)
Angelle is een ras dat door het toenemende licht gemakkelijk wat meer gewas gaat geven. Hou de balans in het gewas door bij elke tros een blaadje uit de kop te halen, ook onderin het gewas kan er eventueel een extra blad weg zodat we de plant generatief blijven sturen. Een voldoende hoge DIF  met lage voornacht is essentieel voor dit ras (12 -13°C). Op tros 1-3 is de nabloei weggehaald, trossnoei is verder niet nodig.

Duelle (onbelichte teelt)
We zien bij Duelle nu nagenoeg 100% splijttrossen, ook op de extra dieven. Duelle zal ook gemakkelijker deze splijttrossen blijven geven, ook bij een iets minder krachtige plant.

Duelle zet normaal gesproken zeer vlot, het zal over het algemeen niet nodig zijn om nabloei weg te halen. Hou vanaf nu wel de balans tussen vegetatieve en generatieve groei goed in de gaten. Duelle zal bij een gelijk aantal stuks per m2 tóch meer plantbelasting hebben dan bijvoorbeeld Sweetelle omdat het vruchtgewicht hoger is. Er kan gestopt worden met het wegnemen van een kopblaadje.

Let goed op voldoende calcium in het druppelwater en voorkom te grote schokken in de verdamping van het gewas.

Bamano (onbelichte teelt)
Bamano geeft zeer veel splijttrossen en daardoor kan het nodig zijn om de 3de/4de tak te snoeien, dit om de plantbelasting onder controle te houden. Ook hier geldt: probeer niet te ver boven de 650 vruchten per m2 te sturen.

Ivorino (onbelichte teelt)
We kennen Ivorino als een zeer vegetatief ras, hierdoor adviseren we bij elke tros een blaadje uit de kop te halen en indien nodig nog een extra blad uit de buik van de plant. Zo behouden we een goede balans en sterke tros. Snoeien is bij Ivorino NIET nodig. Wij adviseren een maximaal aantal koppen van 4.5 kop/m2, ook in een nieuwe kas. Ga bovendien niet te vroeg naar de eindafstand.

Een hoge DIF en voldoende diepe voornacht is nodig voor een afdoende generatieve sturing.

Dubbo (onbelichte teelt)
Dubbo is een ras dat het toenemende licht zeer kan waarderen. We zien bovenin de kop zeer krachtige trossen met een vlotte afbloei. Wij adviseren niet te veel koppen per m2 aan te houden, tot max. 4.2 – 4.4 in een nieuwe kas.

Er kunnen vanaf nu 11-12 vruchten per tros aangehouden worden, afhankelijk van het gewenste gemiddelde vruchtgewicht.

KM5512 (onbelichte teelt)
De KM5512 heeft een sterke tros met een goede zetting. In het voorjaar kan er een kopblaadje meegenomen worden, trossnoei zal bij dit ras het hele jaar niet nodig zijn. 

Extra koppen: het kan overwogen worden naar meer koppen per m2 te gaan om de productie te optimaliseren. Een eindafstand van 5.5 koppen per m2 zal voor dit ras geen probleem zijn om het gewas in balans te houden. Nog meer koppen per m2 kan een zwakker gewas geven.

Wat zijn de belangrijkste adviezen omtrent klimaatsturing? (temperaturen, raamstanden, vocht, buizen, enzovoort)

Bij onze rassen met een lager vruchtgewicht is een voornacht vaak een must, dit geeft de nodige splijttrossen en zorgt voor een optimaal vruchtgewicht. Het snel afluchten naar de voornacht zorgt voor een goede ontvochtiging. Afluchten zal echter met dit heldere, koude, weer met een hoge uitstraling minder of zelfs níet nodig zijn. Het voorspelde weertype vraagt eerder om een korte voornacht, daar die waarschijnlijk zeer snel wordt bereikt.

Probeer om gedurende de actieve uren van de dag (vanaf 2 uur na zon op tot tegen zon-onder) te ventileren. De ramen mogen niet te ver open staan, daar anders het klimaat helemaal wordt weggelucht (koud weer buiten, lage luchtvochtigheid).

Voor een goede balans in het gewas is het belangrijk “met het licht mee te sturen”. Bij dagen met een hoge instraling moet de etmaaltemperatuur dus voldoende hoog gehouden worden. Afhankelijk van de gerealiseerde dagtemperatuur moeten we de nacht temperatuur invullen om naar het gewenste etmaal te sturen. Houdt etmalen de komende maanden tussen 17 °C (600J, donker weer) en 21 °C met zonnig weer (2000J en meer). Bij meerdere dagen onvoldoende licht kan er zelfs naar onder de 17oC etmaaltemperatuur gestuurd worden.

 De maximale raamsand was tot op heden +/- 30%, door het toenemende zonlicht zal de ruimtetemperatuur oplopen daardoor zal de maximale raamstand verder verhoogd worden.

Lucht zeer zuinig aan de windzijde. De NO-ZO wind kan bijzonder schraal zijn.

Momenteel produceren ook de onbelichte gewassen al teveel vocht om het doek nog te sluiten overdag. Werk alleen in de (zeer late) namiddag en nacht met een schermdoek en houdt hierbij altijd het vocht in de gaten. Laat het VD niet onder de 1.5 g komen zodat we het gewas gezond houden. Er kan eventueel met een vochtkier gewerkt worden

Als het vochtiger wordt kan er gelucht worden boven het doek en als volgende stap een min. buis van 30-35 °C gaan instellen om het vocht af te voeren.

Hoeveel uren is het nodig om te belichten? Wanneer?

Onbelicht:

  • Plantbelasting: bij Sweetelle en Angelle kan vanaf ongeveer tros 6 gestopt worden met nabloei weghalen. We zien nu al dat de vruchtaanmaak boven de 100 per m2 is, let op dat de totale plantbelasting niet te hoog oploopt (> 650/m2)
  • Plantbalans: let op een goede plantbalans bij vooral Sweetelle, Duelle en Bamano. Er kan over het algemeen gestopt worden met een kopblaadje weghalen en er kan iets meer op groei gestuurd worden.
  • Let op dat (te) grote schokken in de verdamping beperkt blijven. Een voornacht te plots afluchten kan voor een sterke verhoging van het VD zorgen.

Wat zijn de aandachtspunten voor komende 6 tot 8 weken?

Onbelicht:

  • Plantbelasting: bij Sweetelle en Angelle kan vanaf ongeveer tros 6 gestopt worden met nabloei weghalen. We zien nu al dat de vruchtaanmaak boven de 100 per m2 is, let op dat de totale plantbelasting niet te hoog oploopt (> 650/m2)
  • Plantbalans: let op een goede plantbalans bij vooral Sweetelle, Duelle en Bamano. Er kan over het algemeen gestopt worden met een kopblaadje weghalen en er kan iets meer op groei gestuurd worden.
  • Let op dat (te) grote schokken in de verdamping beperkt blijven. Een voornacht te plots afluchten kan voor een sterke verhoging van het VD zorgen.Onbelicht

Hoe is de watergift strategie zowel belicht als onbelicht?

Belicht:
We gaan steeds minder belichten hierdoor zal je watergift moeten aanpassen. Streef naar druppeltijden tussen 2 uur na zon op en 3 uur voor zon onder om gewenste intering te bereiken. Als binnen deze tijd de intering nog groter is in de nacht kan een aanvullende beurt geven om de intering te beperken tot gestelde grenzen.

Onbelicht:
Streef naar ongeveer 30% drain over de dag. Druppel EC zal met dit koude weer met hoge instraling niet te ver weg mogen zakken, tussen de 3.0 en 3,5 mS/cm. Laat de drain EC niet onder de 4mS zakken met dit schrale weer. We zien best wel wat blekere gewassen nu; de planten hebben meer voedingsstoffen nodig dan we denken met zoveel groei.

Start en stoptijden:
Zorg dat er pas gestart wordt met water geven als de plant voldoende aan het verdampen is.

Er kan ongeveer 2 – 2.5 uur na zon op gestart worden met watergeven, zo’n 3 uur voor zon onder kan gestopt worden met watergeven.

Als de planten na de laatste druppelbeurt nog te veel verdampen (> ~7% intering voor 22.00 uur) kan er nog met een nachtbeurt(en) gewerkt worden.

Moeten we komende weken ons bemestingschema aanpassen?

We zien dat de kaliumgehaltes flink aan het zakken zijn, zorg dat deze goed op peil blijven voor een goede doorkleuring. Let er bij Duelle op dat de calciumcijfers wel in een goede verhouding blijven tot de kaliumcijfers.

Hoe is het momenteel gesteld met ziekten en plagen?

Over het algemeen zijn er (nog) geen grote problemen, de virussen daargelaten uiteraard. Goed scouten is de boodschap! De druk van witte vlieg zal toenemen, anticipeer snel door extra biologie uit te zetten, vangplaten te hangen en gele vanglinten in de koppen te hangen.

Macrolophusrijen sla je best over met bladsnijden zodat de populatie verder kan ontwikkelen.

In de belichte teelten waar Nesi komt opzetten niet wachten met spuiten in de koppen. Regelmatig spuiten in de koppen is combineerbaar met een goede Macrolophus populatie.

Vernieuw de feromoonverwarring voor Tuta elke 3 maanden, zo blijft deze onder controle

Hou alle hygiëne maatregelen in stand om het ToBRFV zeker buiten de deur te houden.

We hebben door het donkere weer best lang wat symptomen van Pepino gezien in de kas (brandnetelkoppen en gele vlekken). Dit zal door het vele licht nu snel beter worden.

Galmijt is over het algemeen geen probleem tot nu toe.

>> Rond week 20 kunt u opnieuw een actuele teeltinfo verwachten. Voor alle vragen neemt u contact op met ons op!

Open dag glasgroenten 2019