Spruitkool

Gewasbescherming in koolgewassen

Oogst

Opbrengst verliezen

De gemiddelde oogst van spruitkool in Nederland ligt rond de 20 ton/ha (bron: CBS statline).

Totale oppervlakte

Leaf

De totale oppervlakte voor koolgewassen in Nederland bedroeg 11.426 ha in 2022 (bron: CBS statline)

Jaarlijkse productie

Tractor

Er wordt jaarlijks in Nederland 280 tot 320 miljoen kg aan koolgewassen geteeld, dit verscheelt per jaar (bron: CBS statline).

Sterk gewas, betere eindproducten

Een gezonde en succesvolle teelt begint met een gezond gewas. Helaas kunnen diverse ziektes optreden die de oogst kunnen bedreigen, zoals alternaria, echte en valse meeldauw. Er zijn talloze koolgewassen met elk hun eigen specifieke problemen. Wat deze koolgewassen allemaal gemeen hebben, is dat ze zeer snel groeien. Het is daarom belangrijk om bij gewasbescherming hiermee rekening te houden om de juiste maatregelen te nemen.

De juiste stappen naar succesvolle ziektebestrijding

Wanneer gewassen snel groeien, kunnen er in korte tijd onbeschermde bladeren ontstaan en kunnen werkzame stoffen snel verdunnen door de grote massa die in korte tijd wordt aangemaakt. Daarom is het belangrijk om intervallen aan te passen bij hoge ziektedruk of gunstige weersomstandigheden voor infectie. Veel schimmels kunnen namelijk sluimerend aanwezig zijn zonder zichtbare symptomen, zoals Alternaria en bladvlekken die zich meestal pas vanaf augustus tonen. Het weer in juli bepaalt welke ziekten echt de kop opsteken, inclusief witte roest.

Kool nieuwsartikel

Meest voorkomende ziekte in het kolengewas

  1. Valse meeldauw
  2. Alternaria
  3. Mycosphaerella

Ons advies

Voor oomyceten, zoals valse meeldauw en witteroest, is het cruciaal om ze zo vroeg mogelijk in de kiem te smoren. Pergado V is een preventief product dat hierbij kan helpen. In teelten zoals broccoli en spruitkool, waar Pergado V is toegestaan, kan het met behulp van een opnameverbeteraar of Amistar effectief zijn tegen valse meeldauw en witte roest. Om koolgewassen te beschermen tegen ziekten zoals alternaria, mycosphaerella en light leaf spot, is het essentieel om een bewezen en effectief middel te kiezen. Amistar Top heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een betrouwbaar middel dat brede bescherming biedt voor het koolgewas. Aangezien preventief spuiten tegenwoordig de enige optie is, is het kiezen van een bewezen product van cruciaal belang voor een goede bescherming van de gewassen.

Mycosphaerella in kool