Kool

Insectencontrole in koolgewassen

Oogst

Opbrengst verliezen

 De gemiddelde oogst van spruitkool in Nederland ligt rond de 20 ton/ha (bron: CBS statline).

Totale oppervlakte

Leaf

De totale oppervlakte voor koolgewassen in Nederland bedroeg 11.426 ha in 2022 (bron: CBS statline)

Jaarlijkse productie

Tractor

Er wordt jaarlijks in Nederland 280 tot 320 miljoen kg aan koolgewassen geteeld, dit verscheelt per jaar (bron: CBS statline).

Koolvlieg, galmug, koolmotje, aardvlooien, koolwitje, trips, koolwittevlieg… genoeg plaaginsecten in koolgewassen

Om de insectenpopulaties in koolgewassen gedurende het seizoen onder controle te houden, is het van groot belang om deze goed te monitoren. Het monitoren van insectenpopulaties helpt bij het tijdig toepassen van de juiste insecticide om schade te voorkomen, gezien het beperkte aantal toepassingen van veel insecticiden. In veel teelten bieden plantbakbehandelingen tot wel 4 tot 6 weken bescherming na het planten. Echter, bij hoge druk van bijvoorbeeld koolvlieg, koolmot of aardvlooien is het belangrijk om snel in te grijpen en niet te wachten tot de plaag populatie te groot is geworden. Dit kan leiden tot aanzienlijke schade en verlies van gewasopbrengst.

De juiste stappen naar succesvolle insectenbestrijding

Om plantuitval als gevolg van een opkomende plaag te voorkomen, is het belangrijk om het gewas regelmatig te monitoren op aanwezigheid van eitjes, larven en vraatschade. Het is ook raadzaam om de perceelhistorie in het achterhoofd te houden bij het monitoren, om te bepalen of er problemen verwacht kunnen worden. Plakvallen zijn nog altijd een vertrouwde bron van informatie voor vliegende insecten zoals koolmot, koolvlieg en thrips. Door het combineren van scouting in het gewas en het gebruik van plakvallen, kan het juiste moment voor ingrijpen met insecticiden worden bepaald. Het tijdstip van toepassen hangt af van het insect: sommige insecten moeten worden geraakt wanneer ze actief zijn, terwijl andere insecten een systemisch product nodig hebben dat door de plant moet worden opgenomen. Over het algemeen is het het meest effectief om 's avonds te spuiten, zodat er een grotere kans is om de insecten te raken en de opname door de plant gemakkelijker is.

Kool

Meest voorkomende insecten

  1. Koolmot
  2. Koolvlieg
  3. Luis

Ons advies

Als de druk van koolvliegen hoog is en de plantbakbehandeling niet effectief meer is, kan Karate Zeon worden gebruikt. Houd er rekening mee dat pyrethroïden niet selectief zijn. Voor de bestrijding van rupsen is Voliam de beste keuze. Deze insecticide is effectief tegen rupsen en is toegestaan in bloemkool, broccoli en sluitkool. Als je luizen wilt bestrijden, zijn natuurlijke vijanden de beste optie. Als ingrijpen nodig is, kan Afinto de oplossing bieden. Afinto is ook effectief tegen koolwittevliegen in spruitkool en boerenkool. Het is echter belangrijk om de populatie van koolwittevliegen zo klein mogelijk te houden, vooral bij stijgende temperaturen, omdat deze insecten zich snel kunnen vermenigvuldigen en grote hoeveelheden roetdauw kunnen veroorzaken.

Ons advies