peen

Onkruidmanagement in peen

Zaadproductie

Leaf

Onkruiden kunnen veel zaad produceren: van enkele honderden tot meer dan 10.000 per plant. Deze onder controle houden is dus noodzakelijk.

Toegelaten moleculen

Molecule

Slechts 6 moleculen zijn toegelaten en werkzaam tegen dicotylen voor een effectieve onkruidbestrijding in peen. (Bron: CTGB)

Opbrengstverliezen

Opbrengst verliezen

Volgens verschillende onderzoeken lopen de opbrengstverlieze uiteen van 50% tot 80% bij percelen waar geen onkruid verwijderd is.

Het belang van onkruidvrije percelen bij de teelt van peen

Onkruiden kunnen de voedingsstoffen onttrekken die peen nodig heeft, wat kan leiden tot opbrengst- en kwaliteitsverlies, zoals kromme of kleinere peen. Daarnaast is het voor de klembandrooier van groot belang dat het perceel vrij is van onkruid. Anders belandt er namelijk onkruid met te veel grond in de kisten, wat de bewaaromstandigheden aanzienlijk kan verslechteren.

De juiste stappen naar succesvolle onkruidbestrijding

Het beheersen van onkruid in gewassen is een cruciale praktijk in de landbouw. Hoewel het schoffelen doeltreffend is, kan dit de filmlaag van bodemherbiciden doorbreken en leiden tot een nieuwe onkruidkiem. In gevallen waarbij het onkruid te groot is geworden en volvelds met een lage dosering niet meer mogelijk is, kan een kappenspuit de enige oplossing zijn.

Zodra de peen het 2-bladstadium heeft bereikt, kan het onkruid worden bestreden met contactmiddelen. Tot en met het 4-bladstadium zijn er voldoende mogelijkheden om onkruid te bestrijden. Het is echter raadzaam om de onkruidbestrijding uiterlijk in het 6-bladstadium op orde te hebben, maar bij voorkeur eerder. Vanaf het 6-bladstadium komen de kopjes van de peen boven de grond en neemt de kans op residu toe.

Peen

Naast het juiste gewasstadium is het spuitmoment van groot belang. Voor een goede gewasveiligheid kan het beste op een droog gewas worden gespoten. Daarnaast is het advies om een grove druppel en voldoende water te gebruiken. In de meeste gevallen is een 90% driftreducerende dop verplicht, wat automatisch leidt tot het ontstaan van een grove druppel.

Meeste lastige en veel voorkomende onkruiden in peen

  1. Zwarte nachtschade
  2. Melganzenvoet

Ons advies

Een goede onkruidbestrijding is van groot belang voor een gezonde en productieve oogst. Om dit te bereiken is het aan te raden om direct na het zaaien bodemherbiciden toe te passen. Deze middelen voorkomen dat onkruidkiemen zich kunnen ontwikkelen en kunnen daardoor een effectieve basis vormen voor verdere onkruidbeheersing.

Wanneer de peen 2-3 bladeren hebben ontwikkeld, kan er worden overgestapt op contactmiddelen, zoals 1-2,5 ltr/ha Boxer in combinatie met metribuzin en aclonifen. Het is belangrijk om deze middelen op tijd toe te passen, zodat zwarte nachtschade niet te groot groeit en moeilijker te bestrijden wordt. Indien nodig kan de onkruidbestrijding herhaald worden om eventuele overgebleven onkruiden nogmaals aan te pakken.

Onkruid in peen