Lastige breedbladige onkruiden in mais zoals kamille en haagwinde | Syngenta Nederland

You are here

Lastige breedbladige onkruiden zoals kamille en haagwinde bestrijden in maïs

Toevoegmiddelen bij lastige breedbladige onkruiden

Vanaf 2019 is na de teelt van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas verplicht. Vaak zal voor gras als vanggewas worden gekozen. Het moment van inzaai en het type gras kan grote invloed hebben op de teelt en de maïsopbrengst. Ook zijn er risico’s ten aanzien van de onkruidbestrijding zoals u die gewend was. Syngenta heeft hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Daarnaast zijn enkele zeer veel gebruikte bodemherbiciden in 2019 niet meer toegelaten, waardoor opnieuw over de onkruidbestrijding moet worden nagedacht. Wij hebben een en ander voor u onder elkaar gezet in een overzichtelijke beslisboom.  Voor meer informatie over onkruidbestrijding in de mais en wat de verplichting tot het zaaien van een vanggewas voor u betekent klikt u hier

In voorkomende gevallen zult u gebruik willen  maken van toevoegmiddelen tegen o.a. lastige breedbladige onkruiden en haagwinde. Hieronder zullen we kort ingaan op de werking van de toevoegmiddelen Casper en Peak.

Peak, tegen lastige breedbladige onkruiden

- IJzersterk op o.a. kamille en zwaluwtong
- Goede werking op haagwinde
- Zeer veilig voor de maïs
- Flexibel en makkelijk in gebruik

Peak® (prosulfuron) is toe te passen in de na-opkomst (2-bladstadium) van snijmaïs en korrelmaïs tot aan het 10-bladstadium. De dosering van Peak is slechts 20 gram product per hectare. Vooral op kamille, maar ook op andere lastige breedbladige onkruiden (o.a. zwaluwtong en haagwinde) heeft Peak zowel in proeven als in de praktijk, een uitstekende werking laten zien. 

Casper, de oplossing tegen haagwinde

- Sterk op haagwinde en lastige breedbladige onkruiden
- Werkt tot diep in de onkruidwortels
- Veilig voor de maïs
- Draagt bij aan een snelle onkruidbestrijding

Casper® (prosulfuron en dicamba) is toe te passen in de na-opkomst (2-bladstadium) van snijmaïs en korrelmaïs tot aan het 6-bladstadium. Tussen het 8- en het 10-bladstadium kan eventueel een onderbladbespuiting worden uitgevoerd. Casper is werkzaam tegen eenjarige en overblijvende breedbladige onkruiden en wordt gespoten in een dosering van 300 gram per hectare. Casper heeft een breed werkingsspectrum en is zeer sterk op haagwinde.

Advies ter bestrijding van lastige breedbladigen zoals kamille en haagwinde

Zowel Peak als Casper kunnen gesplitst worden toegepast. In de praktijk zal u meestal Peak of Casper toevoegen aan de standaardmix. Raadpleeg hiervoor ons advies in de beslisboom
Casper en Peak mag u 1 x per 3 jaar op hetzelfde perceel inzetten. 

Dit versterkt de mix op moeilijk te bestrijden breedbladige onkruiden zoals kamille, haagwinde, en zwaluwtong. Voor de bestrijding van haagwinde is het iedeale advies een late 2e bespuiting uit te voeren. Peak is door zijn werking en goede gewasveiligheid (toepastbaar tot het 10-bladstadium), uitermate geschikt voor deze late toepassing. Indien Peak en Casper worden toegevoegd aan een mix van diverse middelen, hoeft geen uitvloeier te worden toegevoegd. Alleen bij een solo-toepassing is het toevoegen van een uitvloeier wel nodig.  Dual Gold en Gardo Gold zijn niet meer toegelaten op zandgrond en in grondwaterbeschermingsgebieden