You are here

Lastige breedbladige onkruiden zoals kamille en haagwinde bestrijden in maïs

Peak, tegen lastige breedbladige onkruiden

- IJzersterk op o.a. kamille en zwaluwtong
- Goede werking op haagwinde
- Zeer veilig voor de maïs
- Flexibel en makkelijk in gebruik

Peak® (prosulfuron) is toe te passen in de na-opkomst (2-bladstadium) van snijmaïs en korrelmaïs tot aan het 10-bladstadium. De dosering van Peak is slechts 20 gram product per hectare. Vooral op kamille, maar ook op andere lastige breedbladige onkruiden (o.a. zwaluwtong en haagwinde) heeft Peak zowel in proeven als in de praktijk, een uitstekende werking laten zien. 

Casper, de oplossing tegen haagwinde

- Sterk op haagwinde en lastige breedbladige onkruiden
- Werkt tot diep in de onkruidwortels
- Veilig voor de maïs
- Draagt bij aan een snelle onkruidbestrijding

Casper® (prosulfuron en dicamba) is toe te passen in de na-opkomst (2-bladstadium) van snijmaïs en korrelmaïs tot aan het 6-bladstadium. Tussen het 8- en het 10-bladstadium kan eventueel een onderbladbespuiting worden uitgevoerd. Casper is werkzaam tegen eenjarige en overblijvende breedbladige onkruiden en wordt gespoten in een dosering van 300 gram per hectare. Casper heeft een breed werkingsspectrum en is zeer sterk op haagwinde.

Advies ter bestrijding van lastige breedbladigen zoals kamille en haagwinde

Zowel Peak als Casper kunnen gesplitst worden toegepast. In de praktijk zal u meestal Peak of Casper toevoegen aan de standaardmix (zie ook hieronder voor het advies) van bijv. 

  • Calaris, Milagro40 en Dual Gold of 
  • Callisto, Milagro40 en Gardo Gold

Dit versterkt de mix op moeilijk te bestrijden breedbladige onkruiden zoals kamille, haagwinde, en zwaluwtong. Voor de bestrijding van haagwinde is het iedeale advies een late 2e bespuiting uit te voeren. Peak is door zijn werking en goede gewasveiligheid (toepastbaar tot het 10-bladstadium), uitermate geschikt voor deze late toepassing. Indien Peak en Casper worden toegevoegd aan een mix van diverse middelen, hoeft geen uitvloeier te worden toegevoegd. Alleen bij een solo-toepassing is het toevoegen van een uitvloeier wel nodig.