Taegro in potplanten en perkplanten

Taegro in sierteelt

Met de introductie van Taegro® zet Syngenta een nieuwe stap in de wereld van de groene gewasbescherming. Taegro is een nieuw én veelbelovend biofungicide welke sinds het najaar van 2020 ook officieel SKAL gecertificeerd Een biologisch fungicide dat is toegelaten in meer dan 80 gewassen, waaronder ook in de sierteelt.Taegro is een bacteriepreparaat en bevat de actieve stof Bacillus amyloliquefaciens. Taegro heeft een beschermende werking tegen een brede reeks aan schimmels, waaronder echte meeldauw en Botrytis.

Brede werking in de sierteelt

Taegro heeft een brede toelating in veel sierteelgewassen en mag o.a. in de volgende gewassen worden ingezet:

 • Potplanten (bedekte teelt)
 • Snijbloemen (bedekte teelt)
 • Bloembollen en bloemknollen (onbedekte teelt)
 • Boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen in volle grond (onbedekte teelt)
 • Boomkwekerijgewassen (pot- en containerteelt)
 • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
 • Vaste plantenteelt 
 • Veredeling en zaadteelt

Afhankelijk van het gewas kan Taegro worden ingezet tegen Botrytis en echte meeldauw. Daarnaast zijn er ook goede ervaringen op Phytophthora en Alternaria.

Lees het etiket voor alle geregistreerde teelten. 

Efficiënt

 • Lage dosering
 • Onderdrukking breed ziektenspectrum
 • Zeer laag risico op ontwikkeling resistentie

Gemak

 • Makkelijk te gebruiken
 • Kleine hoeveelheid per/ha
 • Goede mengpartner
 • Flexibel door korte veiligheidstermijn (4 uur)

Zacht

 • Zacht voor het gewas
 • Onschadelijk voor nuttige insecten en bestuiver
 • Gunstig milieuprofiel
 • Skal gecertificeerd

Hoe werkt Taegro?

Taegro is een sterk preventief biologisch fungicide. Het bacteriepreparaat heeft een brede werking tegen diverse schimmelziektes. Afgelopen jaren zijn er goede ervaringen opgedaan tegen o.a. echte meeldauw, Botrytris, alternaria en Phytophthora. 

Taegro werkt volgens 3 werkingsmechanismen:

Teagro

1. Competitie om plaats en voedsel.

Door een goede bladbedekking met de bacteriesporen van Taegro krijgen schimmelsporen

Taegro

2. Anti-schimmelwerking van de metabolieten.

Door de vermeerdering van de bacteriesporen ontstaan er stoffen (metabolieten) die

Taegro

3. Activering van het natuurlijke afweermechanisme.

De plant wordt actief aangezet om zich van binnenuit te beschermen tegen aanvallen

Taegro combineren met andere producten

Biofungicides zijn bij solo-toepassing zelden 100% effectief en hebben vooral een preventieve werking. Dat geldt zeker bij matige of zware schimmelaantastingen. De meeste biofungicides hebben dan ook vooral een preventieve werking, dit geldt ook voor Taegro. Door deze preventieve en  ondersteunende rol helpt Taegro om de inzet van chemie te beperken.

Taegro is daarmee een belangrijke aanwinst voor residu-arme schema’s. Met een toelating voor 10 tot 12 toepassingen is het aantal bespuitingen geen beperkende factor; het spuitinterval hangt af van de groeisnelheid van het gewas en het schema waarin Taegro wordt toegepast. In het geval van reeds aanwezige schimmelaantasting is het advies om Taegro te combineren met een chemisch gewasbeschermingsmiddel om de ziektedruk naar een laag niveau te brengen. 

Taegro kan goed gemengd worden met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, koper en zwavel.

Download Taegro brochure sierteelt

Kenmerken Taegro

• Veilig voor gewas, bestuivers en nuttige insectenGeen residu door natuurlijke bescherming
• Goede werking tegen brede reeks van schimmels bij lage dosering
• Gangbaar, residu vrij én biologische teelt
• Eenvoudig en makkelijk te gebruiken, uitstekende afwisselpartner

Advies

Voor een optimale werking dient Taegro preventief te worden toegepast  in een dosering van 370 gram per hectare met een interval van 5-10 dagen, afhankelijk van de omstandigheden en de groeisnelheid van het gewas. Indien er al een aantasting in het gewas aanwezig is of de druk van schimmelziekten hoog is, dan is ons advies om Taegro te combineren met een chemisch middel dat de aantasting kan verlagen. Voor echte meeldauw kan dit bijvoorbeeld Alibi flora of Topaz zijn.

Taegro is goed mengbaar met alle toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, koper en zwavel. Als biofungicide kan Taegro de inzet van chemie in een teelt beperken en is daarmee een belangrijke schakel voor residu-arme schema’s. Taegro mag 12 keer per jaar als bladtoepassing worden gebruikt.

Om Taegro optimaal te laten presteren is het advies om een voor-oplossing te maken in “hand-warm” water. Hanteer de dosering van 370 gram per hectare en meng de vooroplossing al roerend in de spuittank.

Ons advies is om Taegro altijd te combineren met een hulpstof zoals Elasto G5. Door de toevoeging van Elasto G5 zien we een betere bevochtinging van het blad en een betere bedekking van de bacteriesporen op het blad hetgeen een beter resultaat geeft in de schimmelbestrijding.

Proef Taegro

Praktijkproef: Echte meeldauw in spireae

Proef bij Delphy (Hazerswoude) 2021Resultaten van een echte meeldauw proef in Spirea. De grafiek laat het percentage echte meeldauw aantasting zien in spirea voor onbehandeld, de behandeling Taegro & Elasto om de 7-14 dagen toegepast (T1 t/m T6) en de behandeling Taegro & Elasto (T1 t/m T3 en T6) waarbij tweemaal Alibi Flora is toegepast (T4 en T5) op de momenten dat de echte meeldauwdruk in het gewas flink toenam.

Praktijkproef Taegro: Echte meeldauw in gerbera

Vertify (World Horti Center Naaldwijk) 2021Resultaten van een echte meeldauw proef in gerbera.  De grafiek laat het percentage echte meeldauw aantasting zien in gerbera voor onbehandeld, de behandeling Taegro & Elasto wekelijks toegepast (T1 t/m T6) en de behandeling Alibi Flora eenmaal toegepast (T1) en wekelijks Taegro & Elasto (T1 t/m T6).De echte meeldauw is goed onder controle zo lang Taegro & Elasto wekelijks worden toegepast.