Van A tot Z bescherming tegen echte meeldauw

Topaz is een lokaal systemisch fungicide. De werkzame stof penconazool behoort tot de chemische groep van de azolen en aanverwante verbindingen. Topaz wordt vooral ingezet ter bestrijding van echte meeldauw en roest. Topaz is een emulgeerbaar concentraat (EC) en bevat 100 gram penconazool per liter product. De verpakkingseenheden van Topaz zijn 1 en 5 liter.​

Topaz bestrijdt echte meeldauw en heeft daarnaast een goede nevenwerking op roest. In tegenstelling tot andere schimmels houdt echte meeldauw ook van warmte en droogte. De sporen worden verspreid door luchtbeweging. In de kas leidt dit alles tot een enorme toename van meeldauw na de winter, want dan stijgt de temperatuur in de kas weer. In deze periode wordt er meer gelucht en krijgen de sporen volop de kans zich door de kas te verspreiden.

Eigenschappen Topaz

• Krachtige werking tegen echte meeldauw
• Snelle preventieve en curatieve werking
• Systemische en contactwerking
• Nevenwerking tegen roest
• Vloeibaar

Wat doet Topaz?

De actieve stof penconazool remt de aanmaak van onder andere ergosterol in de schimmel. Doordat Topaz de aanmaak van ergosterol remt, functioneren de celmembranen van de schimmels niet goed meer. Hierdoor sterft de schimmel af.

Gewasveiligheid

De toelating in de sierteeltgewassen m.u.v. gerbera en rozen is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Vanuit tientallen proeven in diverse sierteeltgewassen in gebleken dat Topaz veilig ingezet kan worden. Echter is gebleken dat een dosering van 0,05% onder lichtarme omstandigheden schade in roos en gerbera kan geven. Bij twijfel over fytotoxiteit wordt aangeraden eerst op kleine schaal een proefbespuiting uit te voeren. 

Toelating Topaz in sierteeltgewassen

Topaz heeft een brede toelating in veel sierteelgewassen en mag o.a. in de volgende gewassen worden ingezet:

  • Gerbera en rozen
  • Potplanten (bedekte teelt)
  • Snijbloemen (bedekte teelt)
  • Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulp en lelie (onbedekte teelt)
  • Boomkwekerijgewassen m.u.v. coniferen (onbedekte teelt)
  • Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)
  • Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)
  • Veredeling en zaadteelt