Vertimec_Gold_RGB

Vertimec Gold met één klap van spint, trips en mineervlieg af

Wat is Vertimec Gold?

Vertimec Gold is een uniek insecticide/ acaricide en bevat de werkzame stof abamectine. Deze stof behoort tot de chemische groep van de avermectinen. Abamectine wordt voortgebracht door het bodemmicro-organisme Streptomyces avermitilis en is dus volledig van natuurlijke oorsprong. Vertimec Gold is een vloeibare formulering (EC) en bevat 18 gram abamectine per liter. Vertimec Gold is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 5 liter.

Wat doet Vertimec Gold

Vertimec Gold bestrijdt alle bewegende stadia van (spint)mijt, de larvale stadia van mineervlieg, de larven van trips. Het werkt op twee manieren: door direct contact en door opname uit het blad.De sterke contactwerking is echter door de snelle afbraak van het middel op het bladoppervlak van redelijk korte duur. De werkzame stof wordt snel opgenomen in de waslaag en dringt van daaruit verder in het onderliggende (blad)weefsel (translaminaire werking). 

Abamectine verplaatst zich niet met de sapstroom door de plant en is dus niet systemisch. De abamectine is zo beter beschermd tegen afbraak, waardoor een langdurige bestrijding wordt verkregen van alle bladaantastende insecten en mijten (plagen), zoals bladvlooien, mineervlieglarven, tripslarven en spintmijten. 

Vanaf het moment dat de plaag de abamectine heeft opgenomen, kan geen noemenswaardige bladschade meer worden aangericht. De maximale bestrijding van de plagen door Vertimec Gold wordt na 3 tot 5 dagen verkregen.

proberen
755x541_vertimec_gold_beeld_3.jpg

Abamectine

Abamectine bevordert de afgifte van de zenuwsignaalstof (neurotransmitter), gamma-amino-boterzuur (GABA). Bovendien wordt GABA in versterkte mate gebonden aan de ontvangstzijde (receptor) op de spier. Als gevolg hiervan raken de spieren onherstelbaar verlamd. Insecten en mijten die zich voeden met bladweefsel dat abamectine bevat, raken kort na opname verlamd en kunnen geen schade meer aanrichten.

Resultaten

755x541_vertimec_gold_beeld_4.jpg

Vertimec Gold in welke teelten?

Vertimec Gold is toegelaten als insecten- en mijten bestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van Bloemisterijgewassen,  boomkwekerij, vaste planten, bloembollen en bloemknollen. Daarnaast is Vertimec Gold ook toegelaten in diverse glasgroenten- en bedekte fruit- en vollegrondsgroentengewassen.  Voor een volledig overzicht controleer het etiket van Vertimec Gold op CTGB

Advies

Het beste resultaat wordt bereikt door een ”blok” bespuiting, dat betekent het inzetten van Vertimec Gold gedurende één hele levenscyclus van de plaag. Dit geldt zowel voor trips, (spint)mijten als mineervlieg. De dosering van Vertimec Gold is 0,5-0,75 L / ha afhankelijk van de teelt. Controleer het etiket voor de exacte dosering. Afhankelijk van de plaagdruk, ontwikkelingssnelheid en weersomstandigheden de behandeling 2 tot 3 maal herhalen met een spuitinterval van 7 dagen.

Voor een optimaal resultaat is het gunstiger om Vertimec Gold ’s ochtends vroeg of laat op de dag te spuiten zodat het gewas voldoende lang nat is en de abamectine voldoende in het blad kan trekken (translaminaire werking).

Voor een plaag als mineervlieg is het gebruik van een hulpstof (bijvoorbeeld Assist M36) aan te raden om een nog beter opname en indringing in het gewas te krijgen. De mineervlieg larve komt dan sneller  in contact met voldoende abamectine om een snelle doding te bewerkstelligen.

In het geval van trips is het beter om geen hulpstof aan de spuitvloeistof toe te voegen die de opname verbetert. Tripsen schrapen meer oppervlakkig aan het gewas en dan wil je zoveel mogelijk werkzame stof aan de opperlakte van het blad hebben. In het geval van trips geeft de toevoeging van lokfructose aan Vertimec Gold een sterk verbeterde werking.

Let op dat voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van abamectine stapelzinnen gelden. In onbedekte teelten mag een totale dosering van maximaal 0,018 kg actieve stof per hectare per 12 maanden gebruikt worden. In de bedekte teelten mag een totale dosering van maximaal 0,072 kg actieve stof per hectare per 12 maanden gebruikt worden.

Sierteelt / Gewassen, producten, expert center / prominent link