Duurzame gewasbescherming in de sierteelt

Expert Center

Land- en tuinbouw activiteiten liggen momenteel onder een vergrootglas als het gaat om milieubelasting en veiligheid voor de consument en omwonenden. Ook in de sierteeltsector wordt er steeds kritischer gekeken naar productieprocessen en de effecten daarvan op de omgeving. Om in de toekomst sierteeltproducten van een hoge kwaliteit te kunnen produceren, moeten we als sector zorgen voor voldoende beschikbare alternatieven voor een veilige en schone productie.

Marcel Hubers

Duurzaam in de strategie van Syngenta

Syngenta heeft enkele jaren geleden het Good Growth Plan gelanceerd. In dit plan zijn doelstellingen en beloften gedefinieerd om samen met alle belangrijke partijen de klimaatdoelstellingen te behalen.

De belangrijkste thema’s zijn:

  • Versnellen van innovatie
  • Streven naar koolstof neutrale productie
  • Veiligheid en gezondheid voor mensen
  • Samenwerken met alle belanghebbenden om de klimaatdoelstellingen te halen

Syngenta levert aan de bovengenoemde thema’s een bijdrage door niet alleen nieuwe, minder belastende middelen te ontwikkelen, maar ook door verbeterede technieken te introduceren om emissies te voorkomen.

Innovatie in de sierteelt

Voor de sierteelt ligt de focus op het versnellen van innovaties. Zonder de ontwikkeling van nieuwe middelen met een lagere milieubelasting en technieken om emissies te voorkomen kunnen we geen kwalitatieve bloemen en planten blijven telen. We kijken niet alleen naar chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, maar ook naar aanvullende technieken en producten zoals hulpstoffen, beslissingsondersteunende systemen, spuittechniek en monitoring van ziekten en plagen.

Educatie en kennis delen over duurzaamheid

Met het veranderen van de beschikbare oplossingen voor telers, verandert ook de vraag naar kennis. Het integreren van alle chemische en biologische middelen met ondersteunende en aanvullende technieken vraagt om meer specialistische kennis.

Degenen die de puzzel kunnen leggen met alle stukjes die in de markt worden aangeboden, zal succesvol blijken. Syngenta zet zich in om ook niet-product gerelateerde kennis te ontwikkelen en beschikbaar te maken. Denk daarbij aan trainingen over resistentiemanagement of optimalisatie van spuittechniek. Ons Sierteelt Expert Center is een goed voorbeeld van hoe we deze kennis beschikbaar maken voor onze klanten.

Kunnen we samenwerken naar een duurzame sierteeltsector?

Marcel Hubers is Technical Manager / Stewardship Sustainability bij Sygnenta en verantwoordelijk voor de duurzaamheidsstrategie van onder andere sierteelt. Met zijn 18 jaar ervaring in de tuinbouwsector gaat hij graag het gesprek aan met partners, telers en vakgenoten om samen de klimaatdoelen te behalen. Meer weten? Contact Marcel via marcel.hubers@syngenta.nl. 

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers