Duurzame projecten in de sierteelt. Wat doet Syngenta?

Expert Center

Het doel van Syngenta is om duurzaamheid de basis te maken van alles wat wij doen, van R&D tot marketing en sales. Wij willen nieuwe technieken ontwikkelen die de sierteeltsector helpen duurzamer te produceren. Syngenta zorgt samen met partners dat de telers van bloemen en planten ook in de toekomst op een winstgevende manier kunnen blijven produceren. Duurzaamheid gaat immers niet alleen over de aarde en de mensen die daar leven, maar zeker ook over de economie.

Marcel Hubers

Aan welke duurzame projecten werkt Syngenta?

We schetsen graag een aantal projecten waar Syngenta vandaag de dag mee bezig is, om duurzame teelt in de sierteelt voorop te stellen.

1. Spuittechniek

De laatste jaren doen wij testen om spuittechnieken te optimaliseren in diverse gewassen. Het doel is om emissie te voorkomen. Dit is niet alleen relevant voor buitenteelten, zoals bollen en boomkwekerijen, maar zeker ook voor glastuinbouw.

Door spuittechniek te optimaliseren kan een teler geld besparen. Een goede techniek geeft ook een beter bestrijdingsresultaat én er kan dus minder gespoten worden. Veel biologische producten, maar ook moderne chemische middelen, vragen om een goede spuittechniek. Bedekking van het gewas en het middel naar de ziekte of plaag brengen is steeds belangrijker voor een goed resultaat.

Bekijk onze videos over spuittechniek voor meer informatie over onze onderzoeken.

2. Oppervlaktewater en emissie terugdringen

Samen met studenten van de HAS, boomkwekers en het waterschap Brabantse Delta onderzoeken wij hoe we emissie naar oppervlaktewater zo veel mogelijk kunnen beperken en tot nul kunnen terugdringen. Door op meer plaatsen en vaker metingen te doen, krijgen we beter inzicht in emissieroutes. Op basis van deze bevindingen kunnen wij betere voorlichting geven en technieken ontwikkelen om dit te voorkomen. Deze samenwerking met verschillende partners brengt de sector verder in de verbetering van de waterkwaliteit.

3. Uitbreiding biologische insecticiden in portfolio

Syngenta heeft het productpakket van Bionema overgenomen, waardoor we de komende jaren innovatieve biologische insecticiden kunnen aanbieden. We zien mooie productontwikkelingen voor de komende periode. We komen binnenkort met een product tegen taxuskever en we werken ook aan andere formuleringen tegen verschillende insecten. Bekijk het huidige portfolio voor gewasbescherming voor de sierteelt.

4. Hulpstoffen voor betere effectiviteit van middelen

We hebben het pakket hulpstoffen in ons portfolio opgenomen om de effectiviteit van middelen te verhogen en daarmee het gebruik verder te beperken. Door onderzoek en educatie helpt Syngenta telers de juiste combinaties te maken. Er zijn zeer veel hulpstoffen in de markt, maar de combinatie van doelplaag, middel, spuittechniek en hulpstof bepalen het succes. Bezoek de hulpstoffen pagina op ons Expert Center, voor onze interactieve hulpstofselector.

Samen zorgen we voor een betere wereld. Naast bovengenoemde projecten werken wij ook aan het testen van sensoren om het bodemleven te meten, ontwikkelen van geïntegreerde programma’s voor diverse teelten, monitoringstechnieken om ziekten en plagen vroegtijdig te signaleren en ondersteunen van technieken om restwater van bespuitingen veilig af te voeren door middel van een Remdry.

[embed_token:token:expert_center_remdry]

Meer vragen over duurzame projecten bij Syngenta (in de sierteelt), neem je contact op met Marcel Hubers, Technical Manager / Stewardship Sustainability (marcel.hubers@syngenta.nl) en verantwoordelijk voor de duurzaamheidsprojecten in de sierteelt.

Author

Marcel Hubers
Marcel Hubers