Van Project Moersloot in Zundert leren we allemaal

Expert Center

Project Moersloot, een uniek initiatief, bedoeld om meer inzicht te krijgen in de emissie van gewasbeschermingsmiddelen van het erf en perceel naar het aangrenzende oppervlaktewater. Crop advisor Maurice Kok is positief over het project: ‘Mede dankzij de inspanningen van de sector gaat het de goede kant op met de waterkwaliteit in Nederland. Samen moeten we ook de laatste stappen zetten in het duurzame gebruik van middelen. Daarvoor moeten we alert blijven en mogelijke emissieroutes aanpakken. Ik denk dat we van project Moersloot allemaal wel iets hebben geleerd. We hopen dat het bijdraagt aan de bewustwording in het gebied en dat de ondernemers nu meer handvatten hebben om hun emissie verder te beperken.’

Project Moersloot

Landelijk meetnet

Theo van Empel van Syngenta Crop Protection Nederland vertelt over het hoe en waarom van project Moersloot. ‘Gewasbeschermingsmiddelen horen niet thuis in het grond en oppervlaktewater, maar komen daar op verschillende manieren nog steeds in terecht’, vertelde Van Empel. ‘Dat weten we dankzij het landelijke meetnet dat de waterbeheerders gezamenlijk hebben opgetuigd. Syngenta voelt zich als middelenproducent verantwoordelijk voor verantwoorde gewasbescherming en het op termijn realiseren van zero impact op natuur en milieu.

Waarom project Moersloot?

Eén van de landelijke meetpunten bevindt zich in de Zundertse Moersloot. Hier zien we dat de waterkwaliteit de laatste jaren is verbeterd, maar dat enkele actieve stoffen nog boven de norm uit komen. Het gaat om een smalle watergang waaraan boomkwekerijen, aardbeientelers en een enkel landbouwbedrijf grenzen.De Moers loot is een geschikte locatie waar we een intensief meettraject konden starten starten in een afgebakend gebied met overwegend boomkwekerijen en zacht fruitbedrijven, waar de waterkwaliteit niet of nauwelijks wordt beïnvloed door andere omgevingsfactoren dan de aangrenzende kwekerijen’, licht Van Empel toe.

Resultaten van het project

Student Teije Bak deed verslag van zijn bevindingen. Het aantal aanwezige stoffen per meetmoment fluctueerde behoorlijk en was het grootste in of kort na perioden met regenval, met name in mei/juni en in september. Dit bevestigt het vermoeden en de ervaring dat piekbelasting samenhangt met emissies door afspoeling vanaf (container) velden. Ook in het slib en bassinwater waren stoffen aanwezig, maar in veel mindere mate en in lage concentraties.

Tools en oplossingen

Project. Moersloot

Edward Vander Linden, duurzaamheidscoördinator bij Syngenta, wees de aanwezigen op de online beschikbare tools zoals de Atlas Bestrijdingsmiddelen1, het Waterkwaliteitsportaal2 en de erf en perceelsemissiescans 3 van het Toolbox Water4 team ‘Deze scans zijn erg praktisch gebleken om emissie via gerichte maatregelen terug te dringen. Als laatste demonstreerde Vander Linden het prototype van de Easyconnect, een voorbeeld van een gesloten vulsysteem voor vloeibare gewasbeschermingsmiddelen. Dit systeem moet het morsen van middelen sterk reduceren en het contact van de toepasser met het gewasbeschermingsmiddel minimaliseren. In combinatie met cans die van speciale doppen zijn voorzien, kun je hiermee, zonder deze vooraf te openen, nauwkeurig doseren, de juiste hoeveelheid spuitvloeistof aanmaken en lege verpakkingen grondig reinigen in één werkgang.

Check voor meer informatie onderstaande websites:

Lees het volledige artikel 'Het is tijd om in actie te komen' in Boom en Business 

Author

Maurice Kok
Maurice Kok
perm_identity
Crop Advisor Flowerbulbs & Outdoor Ornamentals