Spuittechniek proef voor perkplanten: een echte eyeopener

Expert Center

Dit voorjaar heeft Syngenta samen met distributeur Van Iperen een spuittechniek bijeenkomst georganiseerd in Ens. Het doel van deze bijeenkomst was om telers te laten zien hoe de juiste spuittechniek bijdraagt aan een efficiënter en beter resultaat in hun gewas, perkgoed in dit geval. Maar wat houdt deze techniek precies in? En wat voor onderdelen worden er toegepast?

Mogelijkheden spuittechniek

Syngenta heeft een belangrijke inventarisatie gedaan rondom spuittechniek, om mogelijke verbeteringen in kaart te brengen. Deze mogelijkheden hebben alles te maken met de hoogte en snelheid van de spuitboom, maar ook met het soort doppen en de hoeveelheid water dat er wordt gebruikt. Caroline; expert op het gebied van spuittechniek, zegt hier het volgende over: ‘met de juiste spuittechniek, komt de druppel op de juiste plek in het gewas terecht.’

Om te laten zien welke verbeterpunten van belang zijn voor verschillende telers, zijn er een aantal testen uitgevoerd. Elk gewas is anders, maar ook de apparatuur, waardoor de bespuiting ook overal anders is. De testen worden uitgevoerd met een fluorescerende stof, om zo het verschil goed te laten zien door middel van UV-licht.

UV licht

Demo avond voor perkplantentelers

Dertig telers kwamen naar Ens voor het resultaat van deze spuitproef. Als eerste kregen zij uitleg over spuittechniek en de belangrijke onderdelen daarvan. Welke factoren zijn belangrijk? Onder andere het watervolume, de sluitdop, spuithoogte en de druk kwamen hier aan bod. Daarna ging de groep met UV-lampen de kas in om de proef te bekijken. Een groot voordeel was dat de telers ‘blind’ de demo bekeken en dus geen voorkennis hadden van welke instellingen waar gebruikt waren. Na de demo werd pas bekend gemaakt, waar de telers naar hebben gekeken.

Resultaten spuitproef

Sommige verschillen waren groot en andere minimaal, maar ze waren wel degelijk aanwezig en goed zichtbaar. Sommige telers waren aangenaam verrast door het resultaat, maar het gaf vooral veel inzicht. Niet alle telers controleren regelmatig de afgifte van de dop en of alle doppen nog even goed werken. Een filter kan eenvoudig wat dichtslibben en dus minder afgeven. Als je dit niet meteen opmerkt, kan dit gevolg hebben bij het gebruik van een remstof of gewasbeschermingsmiddel.

Caroline tipt: “Telers kunnen dit zelf gemakkelijk testen met een afgifte meter, maar ook al met het gebruik van bekertjes.” Wilt u hier meer over weten? Bekijk de korte video over het kalibreren van uw spuitapparatuur.

Deze demo avond zorgde voor veel ‘oja’s’ en ‘eyeopeners’. Zijn er nog meer vragen over spuittechniek in  de sierteelt  of boomkwekerij? Caroline beantwoordt deze vragen graag en helpt jou met het creëren van het beste resultaat. Samen met partners worden proeven opgezet en gerealiseerd.

Kijk ondertussen ook naar diverse videos op het Expert Center over Spuittechniek in onder andere tulpen. Of luister naar de podcast Spuittechniek in glastuinbouw. 

\

Spuitproef Ens
Spuitproef Ens

Author