Digitale presentatie van nieuwe Syngenta gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbescherming
Stars of Syngenta

BERGEN OP ZOOM; In een onderhoudende digitale show presenteerde Syngenta Crop Protection woensdagavond 14 april maar liefst twee nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Naast het gangbare fungicide Orondis Plus Amistar werd er ook het eerste biologische fungicide Taegro aangekondigd. 

Het digitale evenement ‘Stars of Syngenta’ gaf op meerdere manieren invulling aan het woord sterrenregen. Niet alleen werden drie nieuwe gewasbeschermingsmiddelen geïntroduceerd, ook werd de show vakkundig aan elkaar gepraat door journaliste en presentatrice Dionne Stax. Via introductiefilmpjes en korte interviews met crop advisors en telers die de middelen al hadden beproefd maakten de kijkers kennis met een aantal veelbelovende producten voor diverse groenteteelten.

Taegro® veelbelovend biofungicide

Met het biofungicide Taegro zet Syngenta Crop Protection een belangrijke eerste stap op het gebied van de biologische schimmelbestrijding. Taegro dankt z’n werking aan de Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24 die schimmels op drie manieren te lijf gaat. “Allereerst via concurrentie om ruimte en voedsel op het blad”, vertelde crop advisor Caroline van den Hoek “Daarnaast produceert de bacterie schimmelwerende stoffen (metabolieten) en activeert hij het natuurlijke afweermechanisme van de plant” Taegro is effectief tegen een brede reeks schimmels en heeft een toelating in de bedekte teelt van aardbei en de belangrijkste glasgroentegewassen. Caroline ziet vooral kansen voor de toepassing van Taegro tegen echte meeldauw in paprika en komkommer. “De meerwaarde is in die gewassen al met proeven aangetoond. Wel vragen middelen als Taegro door hun werkingsmechanisme een andere, meer preventieve manier van werken” .Taegro heeft een SKAL-erkenning. Een aanvraag voor etiketuitbreiding naar akkerbouwgewassen, fruit en sierteelt is inmiddels in behandeling bij het Ctgb en wordt binnenkort verwacht. Dankzij de lage dosering van 370 gram per hectare is Taegro makkelijk in het gebruik. Lees hier meer over Taegro.

Orondis® Plus Amistar® welkom in de uienteelt

Ook voor uientelers had Syngenta Crop Protection goed nieuws. Twee testgebruikers uit Flevoland toonden zich in een korte reportage tevreden over zowel de werking als het gebruiksgemak van het nieuwe fungicide Orondis plus Amistar. Het middel komt op een strategisch gunstig moment, weet crop advisor Steven Dorrestijn. “De focus komt dus steeds meer te liggen op een preventieve aanpak en Orondis plus Amistar past prima in dat plaatje.” Naast een prima werking op  valse meeldauw en  bladvlekkenziekte doet  Orondis plus Amistar het ook goed op papiervlekkenziekte en stemphylium. Daarnaast heeft het middel een aantal  belangrijke praktische eigenschappen. Dorrestijn: “Het is vloeibaar en dat vinden de meeste telers toch het prettigst. Je kunt Orondis plus Amistar probleemloos mengen met andere middelen. En misschien nog wel het belangrijkst: het is zacht voor het gewas". Orondis plus Amistar komt het beste tot z’n recht bij toepassing vroeg in het schema en dankzij de geringe hoeveelheid actieve stof past het middel prima bij teelt onder Planet Proof. Met actieve stoffen uit twee verschillende chemische groepen voldoet  Orondis Plus Amistar ook perfect aan de eisen voor goed resistentiemanagement. Lees hier meer over Orondis plus Amistar.

Investeren in duurzaamheid

Tussen de productintroducties door gaf ‘Stars of Syngenta’ een inkijkje in andere facetten van het bedrijf. “Duurzaamheid is de komende jaren één van onze belangrijkste thema’s”, vertelde Hanneke Verhelst, Head Business Sustainability Benelux. “Ons Good Growth Plan investeert de komende jaren ruim 2 miljard dollar om telers te helpen bij de uitdagingen die duurzame teelt met zich meebrengt. We investeren bijvoorbeeld in de ontwikkeling van nieuwe biologische middelen. Syngenta heeft daartoe recentelijk Valagro overgenomen, een wereldleider op dat terrein.” Ook precisielandbouw krijgt veel aandacht. “Een middel op het juiste moment op de juist plek toedienen draagt ook bij aan duurzaamheid”, aldus Hanneke Verhelst. Met hulpmiddelen als de Spray Assist App en trainingen moeten telers meer kunnen bereiken met minder middel. Syngenta ondersteunt ook programma’s ter stimulering van biodiversiteit Operation Pollinator. Syngenta Seeds ontwikkelt groentegewassen die weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen.

Alle kijkers werden tenslotte geattendeerd op het Syngenta groentenplatform waar komend seizoen veel nieuwe producten en ontwikkelingen in de praktijk worden getoond. Vanwege corona is op dit moment nog niet duidelijk of een bezoek fysiek of digitaal zal kunnen plaatsvinden.