Resistentiemanagement Botrytis | Syngenta Nederland

Resistentiemanagement Botrytis

Botrytis is een zeer succesvolle schimmel doordat het veel verschillende plantsoorten kan infecteren. Botrytis ontwikkelt zich bij alle weertypen en op vrijwel alle gewassen, als er maar vrij water en een invalspoort beschikbaar is om te kiemen. Hierdoor kan Botrytis zich gemakkelijk ontwikkelen en is het risico op resistentie groot. Gelukkig hebben we onder glas het klimaat zelf voor een groot deel in de hand waardoor we de ontwikkeling van Botrytis enigzins onder controle kunnen houden. Desondanks zullen we deze schimmel ook moeten bestrijden omdat deze desastreuze gevolgen kan hebben voor het gewas.

Hieronder ziet u de levenscyclus van Botrytis.

 

Schema resistentiemanagement Botrytis

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam. Botrytis is door het FRAC gedefinieert als een schimmel met een hoog resistentie risico. Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Ook deze werkingsmechanismes worden door het FRAC ingedeeld in LOW, MEDIUM of HIGH risico op resistentie. Dit schema toont het product en welke FRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op www.frac.info.

Uitleg in video

Bekijk hier de anti-resistentie aanpak in ziekten en plagen

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.