Resistentiemanagement echte meeldauw

Symptomen van meeldauw

In de Nederlandse volksmond wordt vaak ook wel gesproken over witziekte. In de land- en tuinbouw wordt er meer gesproken over (echte) meeldauw, uiteindelijk bedoelen we allemaal hetzelfde: witte schimmelpluis op de bladeren. In het begin een enkel stipje, maar al snel zijn hele bladeren bedekt.  Als we het over echte meeldauw hebben, dan hebben we het niet over één specifieke soort. Er bestaan namelijk veel verschillende soorten meeldauw. Ze zijn vaak gewasspecifiek, dus de meeldauw van tomaat komt bijvoorbeeld niet voor in roos voor en andersom ook niet. Echte meeldauw ‘sloopt’ de plant niet direct, maar de schimmel dringt wel de plantencellen binnen en neemt voedingstoffen op. U kunt zich wel voorstellen dat dit een tijdje goed gaat, maar dat dit uiteindelijk toch resulteert in afsterven van bladeren of zelfs de gehele plant.

Hieronder ziet u de levenscyclus van echte meeldauw.

Wat kan ik doen om meeldauw voor te blijven?

Een veel voorkomende vraag is: “Wat kan ik doen of veranderen aan mijn klimaat om meeldauw te voorkomen?” Helaas is het antwoord dat meeldauw moeilijk te voorkomen is. Voor het kiemen van de sporen is namelijk niet direct vrij water nodig. Een hoge luchtvochtigheid bevordert wel de ontkieming van de sporen, maar remt tegelijkertijd de sporenproductie. Dit maakt het lastig, want waar doet u goed aan?

Luchtstromen in de kas hebben wel een duidelijke invloed op meeldauw. Zij bevorderen de verspreiding van sporen. Ook kunnen sporen vrij eenvoudig over korte afstand meegenomen worden door kleding, dus bijvoorbeeld tijdens gewaswerkzaamheden. Vanwege deze eenvoudige en snelle verspreiding van sporen is meeldauw lastig te voorkomen. Hierdoor is er ook een verhoogd risico van resistentie. Dus wat kunt u als teler het beste doen tegen meeldauw? Zorg dat er geen onnodige luchtstromen zijn en maak op voorhand een plan van aanpak. Voorkom tocht: laat deuren niet onnodig open staan. Voorkom daarnaast temperatuurverschillen binnen de kas, zodat ook hierdoor geen ongewenste luchtstromen ontstaan.  Zorg ook voor een goed plan van aanpak in overleg met uw gewasbeschermingsadviseur. Op deze manier word je niet verrast en kan er meteen actie ondernomen worden. Voorkomen is tenslotte nog steeds beter dan genezen!

Op een gegeven moment kunt u door de bomen het bos niet meer zien. Welk middel kunt u wel of niet gebruikt gebruiken. Daarom heeft Syngenta hieronder een handig overzicht gemaakt van de beschikbare middelen in de markt. In dit overzicht staan de Syngenta producten met merknaam genoemd en de overige producten met naam van de actieve stof.

play_circle
Resistentiemanagement Echte Meeldauw
play_circle
Expert Center: Echte meeldauw in de boomteelt

Schema resistentiemanagement echte meeldauw

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam. Er is een lange lijst aan middelen tegen meeldauw op de markt. Om resistentie problemen in de toekomst te voorkomen is afwisselen tussen producten heel belangrijk. Dan met name tussen de verschillende chemische groepen die ieder een eigen werkingsmechanisme hebben. Zou je steeds middelen uit dezelfde chemische groep (FRAC-indeling) gebruiken, dan bestaat de kans dat deze hele groep op een bepaald moment resistentst wordt. Ook zijn er een aantal producten met twee werkzame stoffen, deze maken dus deel uit van twee chemische groepen. Op een gegeven moment kunt u door de bomen het bos niet meer zien. Welk middel kunt u wel of niet gebruikt gebruiken. Daarom heeft Syngenta hieronder een handig overzicht gemaakt van de beschikbare middelen in de markt. In dit overzicht staan de Syngenta producten met merknaam genoemd en de overige producten met naam van de actieve stof. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op www.frac.info.

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Bladluis Expert Center NL

Bladluis

Ontwikkel resistentie tegen bladluis.

Roest

Roest

Roest kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van je gewas.

Expert Center blok

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.