Resistentiemanagement echte meeldauw | Syngenta Nederland

Resistentiemanagement echte meeldauw

Wit poeder. Zo ziet het mycelium van echte meeldauw op het blad eruit. De schimmel dankt z’n naam aan z’n verschijning op het bladoppervlak. De schimmel houdt niet van regen of beregening. Echte meeldauw is een schimmel die in veel sierteeltgewassen geïnfecteerd kan worden door een gewasspecifieke soort. Meeldauw van roos kan dus niet voorkomen op potplanten, omdat dit andere schimmelsoorten betreft. Echte meeldauw 'sloopt' de plant niet echt, maar is meer een parasiet wat uiteindelijk toch kan resulteren in het afsterven van zwaar geïnfecteerd plantmateriaal.

Voor het kiemen van de sporen is niet direct vrij water noodzakelijk, daarom is de schimmel ook moeilijk te voorkomen door de juiste klimaatinstellingen. Vanwege de snelle en verre verspreiding van de sporen is er een hoog risico op resistentie.

Hieronder ziet u de levenscyclus van echte meeldauw.

 

Schema resistentiemanagement echte meeldauw

Hieronder treft u een overzicht aan waarin de verschillende producten vermeld worden die u zou kunnen inzetten. De Syngenta producten staan met merknaam genoemd de andere met actieve stof naam.

Om resistentie ontwikkeling te voorkomen is het belangrijk dat u op de juiste manier afwisselt tussen de producten. Belangrijk hierbij is te letten welk werkingsmechanisme het middel heeft. Dit schema toont het product en welke FRAC code dit product heeft. Het is belangrijk om niet af te wisselen tussen producten met dezelfde code omdat dit verdere resistentie ontwikkeling in de hand kan werken. Zorg er dus voor dat u een schema opstelt dat dit voorkomt. Uitgebreid advies hierover kunt u terugvinden op www.frac.info.

Uitleg in video

Bekijk hier de anti-resistentie aanpak in ziekten en plagen

botrytis

Botrytis

Een gevaarlijke ziekte met hoge kans op resistentie ontwikkeling.

Powdery Mildew / Echte meeldauw

Echte meeldauw

Ontwikkelt zeer gemakkelijk resistentie, zeker in een meerjarige teelt.

Valse meeldauw

Dit schema kunt u inzetten bij Oömyceten.

Rups

Rupsen

Schade door insecten voorkomt u met het juiste schema.

Trips

Zorgt voor grote schade in een gewas bij een te late aanpak.

Mineervlieg

Mineervlieg

Dit schema kunt u inzetten bij mineervlieg.

Spint

Spint

Resistentie kan door de korte levenscyclus gemakkelijk ontstaan.

Expert Center

Direct toegang tot kennis over gewasbescherming.