Aardappelveld

Granulaten hebben hun kracht bewezen

Drie oplossingen voor de aanpak van ritnaalden

- Nemathorin®: Nemathorin mag zowel volvelds (20 kg/ha) als in de rij (7,5 kg/ha) worden toegepast. In praktijk wordt echter vrijwel altijd de rijenbehandeling ingezet. 

- Force® Evo en Karate 0.4% GR: deze beide granulaten mogen alleen in de rij worden toegepast in een dosering van 16 kg/ha voor Force Evo en van 15 kg/ha voor Karate 0.4% GR.

Alle granulaten worden tijdens het poten toegediend.
Als de ritnaalden in contact komen met de zone waarin de werkzamestof zich bevindt sterven ze.
Toch is nooit een 100% bestrijding mogelijk, want niet alle ritnaalden komen in het voorjaar of de vroege zomer in de rug terecht. In de zomer bij droogte verplaatsen de overgebleven ritnaalden zich naar beneden, om later als het vochtiger wordt weer naar boven toe te komen. Vooral dit stadium vindt de schade aan de nieuwe knollen plaats, als de in het voorjaar toegepaste middelen zijn uitgewerkt. 

werking granulaten


De tekening hiernaast maakt duidelijk welk gebied rond om de aardappelknollen beschermd wordt als de granulaten goed in de aardappelrug verdeelt zijn. Force Evo bevat naast stikstof, mangaan en zink ook fosfaat. Dit bevordert de knolzetting en komt de ontwikkeling van de aardappelknollen ten goede. Bij een volledige dosering van 16 kg/ha Force Evo geeft u ook automatisch 7 kg/ha fosfaat (P2O5). Hou rekening met de meststof als derogatie in het spel is.

Force Evo en Karate 0.4% GR geen wachttijd

In aardappelen is Nemathorin het aangewezen middel tegen ritnaalden. Het geeft de beste (duur)werking, het bestrijdt meteen ook aaltjes en het heeft tot zo’n 9 weken na poten een nevenwerking op bladluis. Wel moet rekening worden gehouden met een wachttijd van 120 dagen tussen poten en loofdoding. Nemathorin past dus daarom niet in vroege aardappelen. 
Voor Force Evo en Karate 0.4% GR (beiden geen wachttijd) ligt dit anders. Deze middelen zijn geschikt om in vroeg te oogsten aardappelen in te zetten of in pootgoed wat geteeld wordt met periode korter dan 120 dagen tussen poten en loofdoding en waarvan de bovenmaat voor consumptie zal worden afgezet. Karate 0.4% GR mag niet in grondwaterbeschermingsgebieden worden ingezet.

Jaarlijks worden proeven uitgevoerd om de werking van middelen tegen ritnaaldden in kaart te brengen, zowel door Syngnta als door het HLB.
U ziet hier de resultaten van een proef in Kolderveen. Wat duidelijk zichtbaar is: er is nooit een volledige bestrijding van ritnaalden. Nemathorin geeft de beste werking op de voet gevolgd door de andere granulaten

Proef in aardappelen, locatie Kolderveen

 

proef Kolderveen

Het onderscheid tussen Force Evo en Nemathorin wordt in de tabel hiernaast nog eens duidelijk gemaakt en leidt tot het volgende advies tegen ritnaalden:

  • Nemathorin 7,5 kg/ha in de rij toegepast (of eventueel 20 kg/ha volvelds). 
  • Force Evo 16 kg/ha of Karate 0.4% GR in de rij indien de periode tussen poten en loofdoding korter is dan 120 dagen (voor vroege aardappelen of pootgoed waarvan de bovenmaat als consumptie worddt afgezet)
vergelijking_force_evo_nemathorin.png